Sve o osiguranju

logo-png

Kasko u inostranstvu

Auto na udaru lopova i bahatih prolaznika

Avgust 2015. Ako se nađemo u inostranstvu i nepažnjom sami izazovemo saobraćajnu nezgodu, naš zeleni karton ili registraciona nalepnica obezbediće pokriće štete za drugo vozilo, ali ne i za naše. Ko će pokriti troškove popravke našeg vozila?


Ako imamo polisu kasko osiguranja, onda će te troškove pokriti osiguravajuća kuća, a ako je nemamo – moraćemo da izvadimo novac iz sopstvenog džepa.
Kasko polisa pokriva štetu i u slučaju krađe automobila – kažu da se u Srbiji dnevno ukrade u proseku po sedam automobila, a u okruženju je još i gore. Samo u našoj zemlji u prošloj godini ukradeno je više od 2.200 vozila, a poznavaoci prilika u čitavoj Evropi kažu da opasnost raste iz godine u godinu.
Ako Vam je auto kasko osiguran, bilo u zemlji ili inostranstvu, pokrivene su štete i ako dođe do njegovog oštećenja recimo na parkingu, bilo da je reč o nečijoj bahatosti ili samo nemaru i nepažnji. Jak grad ili nevreme, požar ili poplava takođe mogu oštetiti Vaš automobil, a u krajnjoj liniji, možete ga nehotice oštetiti i sami prilikom parkiranja. U zavisnosti od vrste kasko polise, osiguravajuća kuća trebalo bi da Vam nadoknadi sve slične štete na vozilu.
Osiguravajuće kuće uglavnom ponudu dele na potpuno, delimično i dopunsko kasko osiguranje, pa bi valjalo raspitati se o detaljima – da ne odete na put sa polisom misleći da je pokriveno i oštećenje i rizik krađe, pa se ispostavi da nije. Podela je obično ovakva, ali svakako valja proveriti.


Ponuda
Pojedine kuće imaju posebne pakete za kasko osiguranje samo tokom letovanja, ili pakete u kojima se uz kasko polisu dobija besplatna ili povoljna pomoć na putu.
Primera radi, u AMS osiguranju se uz kasko polisu na poklon dobija članstvo u AMSS, što podrazumeva popravku vozila na putu, šlepanje u slučaju kvara ili nezgode, pravne savete, tokom 24 sata u Srbiji i Evropi.
Wiener Stadtische osiguranju se uz tzv. „kasko ekonomik“ (program koji pokriva rizike od saobraćajne nezgode sa poznatim vozilom i rizike šteta od požara i osnovnih elementarnih nepogoda), dobija na poklon osiguranje auto-nezgode. Praktično, istovremeno su osigurani i auto, i vozač i četiri putnika od posledica nesrećnog slučaja, i to za smrt i invaliditet usled nezgode. U ovoj kompaniji moguće je uz određeni paket osigurati auto kasko pokrićem samo tokom letovanja.
DDOR-u se uz kasko polisu dobija besplatan trening bezbedne vožnje u Navak-u, a nivo treninga zavisi od visine pokrića koju ugovorite.
Dunavu kažu da, iako mnogi misle da je kasko skupo, cena može da se ugovori u skladu sa raspoloživim budžetom: možete da birate obim pokrića , tj. obim rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem, kao i modalitete učešća u šteti i način plaćanja premije. Ovo uglavnom važi i u ostalim kućama.
Većina osiguravajućih kuća prodaje kasko polise koje važe i u Srbiji i u zemljama Evrope, negde je uključena i Turska, ali bi se o tome valjalo detaljno unapred raspitati.


Kako naplatiti štetu? 
Proceduru prijave, odnosno naplate štete objašnjavaju nam u Sava osiguranju, gde naglašavaju da ukoliko se dogodi saobraćajna nezgoda u  inostranstvu, nema razlike u prijavi i isplate štete od zemlje do zemlje.
„Kad je vozilo oštećeno a pokretno, osiguranik poziva policiju, dobija potvrdu da je vozilo oštećeno, i sa njom ga može voziti u zemlji u kojoj se nalazi. Po povratku u svoju zemlju prijavljuje štetuosiguravajućoj kući, radi se Zapisnik o oštećenju i ukoliko je šteta pravno osnovana, vozilo se popravlja. Ako je vozilo oštećeno i nepokretno, naša preporuka osiguraniku je da nas kontaktira i da se sa našim ovlašćenim licem dogovori da li će se popravka obaviti u zemlji u kojoj se osiguranik nalazi  ili će se obezbediti transport oštećenog vozila na određenu destinaciju u Srbiji. Pored uobičajene dokumentacije, osiguranik dostavlja Zapisnik policije zemlje u kojoj se dogodila saobraćajna nezgoda“, kažu u Sava osiguranju.
Visina premije razlikuje se od društva do društva, i zavisi od više faktora: vrste vozila (putno, teretno), vrednosti vozila, namene (standardna, taksi, obuka vozača, rentakar), bonusa, širine pokrića rizika, teritorije.
Neophodno je detaljno pročitati uslove osiguranja, kako biste saznali koji rizici nisu pokriveni, jer ni potpuno kasko osiguranje ne pokriva apsolutno sve rizike koji mogu zadesiti Vaš automobil – primera radi, ako ste ga osigurali i od krađe, a izašli ste na benzinskoj stanici i ostavili ga otključanog sa ključevima unutra, odštetu teško da ćete dobiti jer ugovorom nije pokriveno i „osiguranje od sopstvenog nemara“.
Publikacije
Scroll to Top