Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje plovnih objekata, vazduhoplova, vozara

Osiguranje plovnih objekata (kasko)

Osiguravaju se:

 • Plovni objekti (brodovi, jahte, gliseri, čamci, skuteri i dr.);
 • Redovne zalihe goriva i maziva, zalihe hrane i pića potrebnih za posadu broda;
 • Dodatna ili specijalna oprema, mreže i drugi ribarski pribor;
 • Troškovi vađenja potonulih plovnih objekata;

Osigurane su štete koje nastaju kao neposredna posledica sledećih rizika:

 • Plovidbena nezgoda (sudar, udar, nasedanje i sl.);
 • Požar, eksplozija na brodu, drugom brodu ili obali;
 • Nevreme, oluja i slični vanredni događaji;
 • Dodir ili struganje dna na obeleženom plovnom putu;
 • Gubitak sidra, sidrenog lanca i propelera, kao i lom osovine propelera i dr.
 • Troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja ili smanjenja štete na osiguranom plovnom objektu;
 • Krađa plovnog objekta ili njegovog inventara;
 • Doprinosi generalne havarije.

Osiguranje vazduhoplova

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova mogu se osigurati:

Avioni saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter), privredna avijacija, školski avioni, protivpožarna avijacija, ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.), sportski avioni, avioni za lične potrebe, taksi saobraćaj.

Hidroavioni

Jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi,

Helikopteri za prevoz službenih lica, za spasavanje, za istraživanje, za kontrolu saobraćaja.

Osigurani rizici:

 • Vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja;
 • Nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade;
 • Troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu;
 • Troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke;

Osiguranik je dužan :

 • da prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika;
 • da premiju plati u ugovorenom roku;
 • da predviđene isprave i knjige vodi u skaldu sa zakonskim i drugim propisima;
 •  da se prema vazduhoplovu odnosi sa pažnjom dobrog privrednika. Obavestiti nadležni državni organ i osiguravača u cilju preduzimanja mera i obezbeđenja oštećenog vazduhoplova;

Osiguranje od odgovornosti vlasnika – vozara

Osiguranje od odgovornosti vozača podrazumeva preuzimanje odgovornosti od strane osiguravajućeg društva za isplatu šteta na robi ili stvarima nastalih u toku prevoza, za koju je bio odgovoran vlasnik ili lice koje je on ovlastio.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva i relacija te propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 • Osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu;
 • Osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR);
 • Osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu;
 • Osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto