Sve o osiguranju

logo-png

Poljoprivreda

Jedan od načina ekonomske  zaštite poljoprivrede je njeno osiguranje. Osiguravajuće kompanije u Srbiji nude različite pakete  osiguranja namenjene zaštittu poljoprivrednih dobara pre svega  osiguranje  useva i plodova i osiguranje životinja

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

[toggle title=“Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja“ state=“close“ ] [tie_list type=“checklist“]

[/tie_list][/toggle]

Scroll to Top