Spisak osiguravajućih društava

„AS OSIGURANJE“

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165e

Telefon: +381 11 26 08 676

www.as-osiguranje.rs

info@as-osiguranje.rs

Generalni direktor: Bojana Svilar

 

„AMS OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon: +381 11 308 49 00

www.ams.co.rs

info@ams.co.rs

Generalni direktor: Vučeta Mandić

 

 

 

„DDOR NOVI SAD“

Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: +381 21 48 86 000

www.ddor.co.rs

ddor@ddor.co.rs

Generalni direktor: Giorgio Ambrogio Marchegiani

 

„DUNAV OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon: +381 11 3224 001

www.dunav.com

info@dunav.com

Generalni direktor: Mirko Petrović

 

„GENERALI OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7b

Telefon: +381 11 222 0 555

www.generali.rs

kontakt@generali.rs

Generalni direktor: Andrea Simoncelli

 

„ENERGOPROJEKT GARANT“

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12

Telefon: +381 11 310-10-82, 310-10-66

www.garant.rs

z.zagar@garant.rs

 

„GLOBOS-OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 11-15/III

Telefon: +381 11 2620-015

www.globos.co.rs

office@globos.co.rs

Generalni direktor: Milovan Đurović

 

„GRAWE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115D

Telefon: +381 11 2092 600

www.grawe.rs

office.beograd@grawe.rs

Generalni direktor: Christoph Czettl

 

„MERKUR“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6/22 PC

Telefon:+ 381 11 7852 727

www.merkur.rs

office@merkur.rs

Generalni direktor: Miodrag Kvrgić

 

„MILENIJUM OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10L

Telefon: +381 11 440 77 00

www.milenijum-osiguranje.rs

mios@milenijum-osiguranje.rs

Generalni direktor: Pero Mijakić

 

„SAVA OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: +381 11 3644-801

www.sava-osiguranje.rs

office@sava-osiguranje.rs

Generalni direktor: Duško Jovanović

 

„SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: +381 11 36 43 610

www.sava-osiguranje.rs

life@sava-osiguranje.rs

Generalni direktor: Gorica Drobnjak

 

„SOCIETE GENERALE OSIGURANJE“ životno osiguranje

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ

Telefon: +381 11 260 8660

https://sogeosiguranje.rs/    https://mojaponuda.sogeosiguranje.rs/  

info.osiguranje@socgen.com

Generalni direktor: Thibaut Fremy

 

„SOGAZ“

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 12

Telefon: +381 21 481 33 44

www.sogaz.co.rs

office@sogaz.co.rs

Generalni direktor: Jevgenij Valentinović Naljotov

 

„Triglav Osiguranje a.d.o.“

Adresa: 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a

Tel: +381 11 33 05 100

www.triglav.rs

office@triglav.rs

Generalni direktor: Dragan Marković

 

„UNIQA“ životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 134g

Telefon: +381 11 20 24 100

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

Izvršni direktori: Franz Weiler i Gerald Muller

 

„UNIQA“ neživotno osiguranje

Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovića

Telefon: +381 11 20 24 100

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

Izvršni direktori: Gordana Bukumirić i Siniša Nišić

 

„WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/III

Telefon: 381 11 22 09 901

www.wiener.co.rs

office@wiener.co.rs

Generalni direktor: Branko Krstonošić

 

REOSIGURANJA

 

REOSIGURANJE „DDOR RE“

Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: +381 21 4886 032

www.ddorre.co.rs

Generalni direktor: Paolo Colombo

 

REOSIGURANJE „DUNAV-RE“

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon: +381 11 2634-755

www.dunavre.co.rs

office@dunavre.co.rs

Generalni direktor: Zorana Pejčić

 

REOSIGURANJE  „GENERALI REOSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7b

Telefon: +381 11 222 0 555

www.generali.rs

reosiguranje@generali.rs

Generalni direktor: Boško Petrović

 

REOSIGURANJE „WIENER RE“

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/V

Telefon: +381 11 2209-960

wienerre@wiener.co.rs

www.wienerre.rs

Generalni direktor: Vidan Slana