Spisak osiguravajućih društava

„AMS OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon: +381 11 308 49 00

www.ams.co.rs

info@ams.co.rs

Članovi IO: Vidak Radišić, Slavenko Milanović, DEjan Jevtić

 

„DDOR NOVI SAD“

Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: +381 21 48 86 000

www.ddor.co.rs

ddor@ddor.co.rs

Članovi IO: Giorgio Ambrogio Marchegiani, Vladimir Malešević, Tatjana Rakočević

 

„DUNAV OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon: +381 11 3224 001

www.dunav.com

kabinet@dunav.com

Članovi IO: Ivana Soković, Dragica Janković, Miloš Milanović, Bojan Raičević

 

„GENERALI OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7b

Telefon: +381 11 222 0 555

www.generali.rs

kontakt@generali.rs

Članovi IO: Dragan Filipović, Veselin Danilovac, Nataša Marjanović, Gorana Rašić

 

„GLOBOS-OSIGURANJE“

Adresa: 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165d

Telefon: +381 11 2020-415

www.globos.co.rs

office@globos.co.rs

Članovi IO: Siniša Pratljačić, Branko Pavlović

 

„GRAWE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115D

Telefon: +381 11 2092 600

www.grawe.rs

office.beograd@grawe.rs

Članovi IO: Mag Christoph Czettl, Andrej Marinković

 

„MERKUR OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Mihaila Pupina 6

Telefon:

www.merkur.rs

office@merkur.rs

Članovi IO: Tijana Ristić, Slobodan Ljubišić

 

„MILENIJUM OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 3b

Telefon: +381 11 715 23 00

www.milenijum-osiguranje.rs

office@milenijum-osiguranje.rs

Članovi IO: Ljubiša Veljković, Dario Sertić

 

„OTP OSIGURANJE“

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b

Telefon: +381 11 2608734

www.otposiguranje.rs

info@otposiguranje.rs

Članovi IO: Ivan Jovanović, Marija Dejić, Nikola Rodić

 

„SAVA OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: +381 11 3644-801

www.sava-osiguranje.rs

office@sava-osiguranje.rs

Članovi IO: Bojan Mijailović, Aleksandar Ašanin

 

„SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: +381 11 36 43 610

www.sava-život.rs 

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Članovi IO: Zdravko Jojić

 

„SOGAZ“

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 12

Telefon: +381 21 481 33 44

www.sogaz.co.rs

office@sogaz.co.rs

Članovi IO: Evgeny Naletov, MIlan Milosav Damjanac, Mikhail Khrymov

 

„Triglav Osiguranje a.d.o.“

Adresa: 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a

Tel: +381 11 33 05 100

www.triglav.rs

office@triglav.rs

Članovi IO: Dragan Marković, Blaž Jakič

 

„UNIQA“ životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 134g

Telefon: +381 11 20 24 100

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

Članovi IO: Emil Džudžević, Siniša Nišić

 

„UNIQA“ neživotno osiguranje

Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovića

Telefon: +381 11 20 24 100

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

Članovi IO: Gordana Bukumirić, Vladimir Puvača

 

„WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/III

Telefon: 381 11 22 09 901

www.wiener.co.rs

office@wiener.co.rs

Članovi IO: Zoran Blagojević, Dragana Plavšić, Svetlana Smiljanić

 

REOSIGURANJA

 

REOSIGURANJE „DDOR RE“

Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: +381 21 4886 032

www.ddorre.co.rs

Generalni direktor: Paolo Colombo

 

REOSIGURANJE „DUNAV-RE“

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon: +381 11 2634-755

www.dunavre.co.rs

office@dunavre.co.rs

Generalni direktor: Zorana Pejčić

 

REOSIGURANJE  „GENERALI REOSIGURANJE“

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7b

Telefon: +381 11 222 0 555

www.generali.rs

reosiguranje@generali.rs

Generalni direktor: Boško Petrović

 

REOSIGURANJE „WIENER RE“

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/V

Telefon: +381 11 2209-960

wienerre@wiener.co.rs

www.wienerre.rs

Generalni direktor: Vidan Slana