Sve o osiguranju

logo-png

Mešovito životno osiguranje

Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mešovito životno osiguranje – obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguraniku u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju njegove smrti. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top