Sve o osiguranju

logo-png

Mešovito životno osiguranje

Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mešovito životno osiguranje – obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguraniku u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju njegove smrti. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto