Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje životinja

  • Osiguranje od uginuća, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja (osnovni rizik);
  • Osiguranje od  gubitka teleta (ždrebeta) pri porođaju (dopunski rizik);
  • Osiguranje od gubitka priplodne sposobnosti junica ili krava (dopunski rizik);
  • Osiguranje od gubitka priplodne sposobnosti muških priplodnih grla (dopunski rizik);
  • Osiguranje od opasnosti kastracije i ovariotomije (dopunski rizik);
  • Oiguranje životinja na izložbama;
  • Osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.;
  • Osiguranje ždrebeta pri porođaju, osiguranje rizika gubitka priplodne sposobnosti junica ili krava;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto