Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje imovine

Sigurnost imovine jedan je najvažnijih faktora u  životu pojedinca i porodice ali i šire društvene zajednice.  Ovo je jedna od najrazvijenih vrsta osiguranja u svetu, a u nekim zemljama Evrope spada u obavezna osiguranja.

U Srbiji, imovinska osiguranja zauzimaju značajno učešće u ukupnoj premiji celog tržišta.  Osiguranje imovine obuhvata osiguranja stvari, predmeta, objekata, životinja, useva …, koji usled nekog štetnog događaja mogu biti uništeni ili oštećeni čime su za njihovog vlasnika ili korisnika prouzrokovani materijalni gubici – štete.

Osiguranje imovine je obavezno ukoliko je reč o osiguranju za dobijanje stambenih i hipotekarnih kredita od banaka kod kojih je hipoteka na građevinski objekat obavezan uslov i služi kao sredstvo za obezbeđenje kredita. U tom slučaju, ugovor o osiguranju prati vinkulacija – dokument kojim se prava na nadoknadu iz osiguranja prenose na banku.U slučaju osiguranja domaćinstva za kredit, osiguranje se ugovara na period trajanja kredita, s tim što se premija plaća jednom godišnje.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

[toggle title=“Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja“ state=“close“ ] [tie_list type=“checklist“]

[/tie_list][/toggle]

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online