Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje imovine za pravna lica

 • Kombinovano osiguranje računara;
 • Osiguranje mašina od loma;
 • Osiguranje objekata u izgradnji;
 • Osiguranje objekata u montaži;
 • Osiguranje od provalne krađe i razbojništva;
 • Osiguranje od požara i drugih  opasnosti;
 • Osiguranje od izlivanja vode iz instalacija;
 • Osiguranje od udara groma, oluje, grada;
 • Osiguranje od pada letelice;
 • Osiguranje od uličnih manifestacija i demonstracija;
 • Osiguranje stakla od loma;
 • Osiguranje useva i plodova;
 • Osiguranje životinja;
 • Osiguranje zaliha u hladnjačama;
 • Osiguranje rudnika;
 • Osiguranje pokretne tehnike;
 • Osiguranje za turističke organizacije;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top