Sve o osiguranju

logo-png

Putno osiguranje

Putno osiguranje se odnosi  na osiguranje i medicinsku asistenciju koja je potrebna u slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu, kao i uslugu hitnog prevoza u Srbiju. U većini ponuda osiguravajućih kompanija u usluge putnog osiguranja uključena je putna i pravna asistenciju za slučaj nezgode za vreme boravka izvan zemlje prebivališta.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja može se zaključiti individualno, porodično ili grupno  i treba je zaključiti pre putovanja u inostranstvo.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto