Sve o osiguranju

logo-png

Putno osiguranje

Putno osiguranje se odnosi  na osiguranje i medicinsku asistenciju koja je potrebna u slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu, kao i uslugu hitnog prevoza u Srbiju. U većini ponuda osiguravajućih kompanija u usluge putnog osiguranja uključena je putna i pravna asistenciju za slučaj nezgode za vreme boravka izvan zemlje prebivališta.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja može se zaključiti individualno, porodično ili grupno  i treba je zaključiti pre putovanja u inostranstvo.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top