Kasko osiguranje automobila

Kasko osiguranje motornih vozila je dobrovoljno osiguranje imovine od uništenja, oštećenja i krađe, odnsno rizika nastanka štetnog događaja. Ugovorom o kasko osiguranju  osiguravajuća kuća se obavezuje da će nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu, ako te štete nastanu zbog ostvarenja rizika koji je osiguran, dok se klijent obavezuje da će za to platiti premiju osiguranja.

Ponude kasko osiguranja motornih vozila u osiguravajućim kućama u Srbiji obično su podeljene na  potpuno kasko osiguranje, delimično kasko osiguranje i dopunsko kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje

Ovom vrstom osiguranja obuhvaćeni su sledeći rizici

  • Saobraćajne  nezgode;
  • Požar, eksplozija, oluja, grad, udar groma, snažna lavina, pad letelica i sl.;
  • Krađa, razbojnička krađa;
  • Prevara, utaja i sl. Za vozila koja se izdaju u najam;
  • Troškovi nastali prilikom spasavanja vozila, troškovi vuče havarisanog vozila i dr.;

Delimično kasko osiguranje

Ovom vrstom osiguranja obuhvaćeni su sledeći rizici:

  • Požar, udar groma, eksplozija, oluja, krađa;
  • Lom stakla na motornom vozilu, kao i štete koje bi mogle biti prouzrokovane od divljači i domaćih životinja;
  • Zroškovi šlepanja vozila, odnosno prevoz vozila i putnika od mjesta udesa do prebivališta;

Dopunsko kasko osiguranje

Ova vrsta osiguranja podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzimajući prtljag putnika u autobusu) i alata za profesionalnu upotrebu. Ovaj vid osiguranja je moguće ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno potpuno kasko osiguranje.