Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje života za slučaj smrti

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu ili licima koje ugovarač osiguranja odredi za slučaj smrti osiguranika.

Osiguranik je osoba koja je osigurana; ugovarač osiguranja može biti i ta ista osoba, ili bilo koja druga koja ugovara polisu za osiguranika.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online