Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje pravne zaštite

Predmet osiguranja je pravna zaštita prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i u disciplinskom postupku u slučajevima koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću.

Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika, ne samo u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, već i u slučajevima procesa kada je osumnjičeni ili svedok.

Pokriva troškove odbrane, angažovanje advokata, svedočenja, pravnog savetovanja, sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se krivica utvrdi pravosnažnom presudom pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top