Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje pravne zaštite

Predmet osiguranja je pravna zaštita prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i u disciplinskom postupku u slučajevima koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću.

Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika, ne samo u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, već i u slučajevima procesa kada je osumnjičeni ili svedok.

Pokriva troškove odbrane, angažovanje advokata, svedočenja, pravnog savetovanja, sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se krivica utvrdi pravosnažnom presudom pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online