Sve o osiguranju

logo-png

Zeleni karton

Da biste uopšte prešli granicu kad putujete automobilom u inostranstvo, potrebno je da pokažete da Vam je automobil osiguran od autoodgovornosti i u inostranstvu – u slučaju da napravite nezgodu, Vaša osiguravajuća kuća će oštećenom vozilu platiti odštetu, a ukoliko drugo vozilo ošteti Vas, njegova osiguravajuća kuća će Vama nadoknaditi štetu.

Ranije je za putovanje u bilo koju zemlju bilo neophodno kupovati posebnu zelenu kartu, a danas je ona potrebna samo za neke zemlje.

Naime, zelena karta nije potrebna ako putujete u zemlje EU, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru a od nedavno i u Crnu Goru: za ove zemlje dovoljno je da imate važeću registracionu nalepnicu, koja se dobija prilikom registracije vozila. Udruženje osiguravača je sa crnogorskim Nacionalnim biroom sklopilo bilateralni, a sa ostalim zemljama multilateralni sporazum, po kojem su nalepnica i registarska tablica dokaz da automobili iz Srbije imaju osiguranje od autoodgovornosti.

Zelena karta je neophodna za ulazak u zemlje koje su van ovog multilateralnog sporazuma – Makedoniju, BiH, Rusiju, Bеlоrusiјu, Ukrајinu, Моldаviјu, Тursku, Izrаеl, Irаn, Аlbаniјu, Тunis i Маrоkо. Drugim rečima, to je dokaz da će sva šteta, materijalna ili nematerijalna, koju vozač eventualno pričini trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu, biti nadoknađena.

Ako ste zaboravili da kupite zeleni karton (krenuli ste noću i na granicu stigli pre nego što su se usput otvorile poslovnice osiguravajućih kuća u poslednjem gradu kroz koji ste prošli), ovaj dokument možete kupiti i na granici, ali je tada i cena nešto veća.

Najzad, ako želite da unapred obezbedite pokriće troškova za svoj automobil čak i ako sami prouzrokujete šteteu, nabavite mu polisu kasko osiguranja koju u nekim osiguravajućim kućama možete da kupite i samo za period dok ste na putovanju a ne za čitavu godinu.

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online