Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Osigurava se građansko-pravna odgovornost koja proizilazi iz delatnosti skladno ugovorenom osiguravajućem pokriću za materijalnu i nematerijalnu štetu nanetu trećoj osobi.

Dodatno su pokriveni svi slučajevi pružanja hitne medicinske pomoći.

Osiguranje pokriva troškove pravnog savetovanja (advokata), sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se utvrdi krivica (pravosnažnom presudom ili vansudskim poravnanjem) pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top