Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje imovine za dobijanje kredita

  • Očuvanje finansijske vrednosti objekta na koji je stavljena hipoteka ukoliko bi njegova vrednost bila ugrožena usled požara i požarnih rizika ili izlivanja vode iz instalacija;
  • Ugovaranje višegodišnjeg osiguranja jednako trajanju perioda kredita;
  • Utvrđivanje visine premije i njeno plaćanje na godišnjem nivo;
  • Mogućnost dodatnog osiguranja stvari u domaćinstvu;
  • Mogućnost dodatnog ugovaranja osiguranja odgovornosti koja proizlazi iz vlasništva nad navedenim građevinskim objektom;
  • Mogućnost dodatnog ugovaranja osiguranja od odgovornosti fizičkih lica za štete nanete trećim licima;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online