Sve o osiguranju

logo-png

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je oblik, kolektivnog i individualnog osiguranja koje je moguće ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ugovor o kolektivnom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti kao individualno privatno osiguranje (u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama) kao i za za slučaj hirurške intervencije (operacije) i / ili za slučaj težih bolesti i posledica bolesti

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao pre zaključenja ovog osiguranja, kao ni operacije koje su izvršene pre zaključenja ovog osiguranja, odnosno za koje je ranije utvrđena potreba.

 

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto