Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje useva i plodova

 • Osiguranje od grada, požara i udara groma (osnovni rizici);
 • Osiguranje od  oluje (dopunski rizik);
 • Osiguranje od  poplave (dopunski rizik);
 • Osiguranje od  prolećnog mraza (dopunski rizik);
 • Osiguranje od  jesenjeg mraza, gubitak semenskog kvaliteta kod semenskog kukuruza (dopunski rizik);
 • Osiguranje posle izvršene žetve – berbe (dopunski rizik);
 • Osiguranje od  gubitka semenskog kvaliteta (doplatak);
 • Posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod voća i stonog grožđa;
 • Osiguranje useva i plodova u staklenicima i plastenicima;
 • Osiguranje stabala voćaka i čokota vinove loze do stupanja u rod i u rodu;
 • Osiguranje plodova voća od gubitka količine i kvaliteta;
 • Osiguranje stonog grožda od gubitka količine i kvaliteta;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top