Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje robe u transportu – kargo

Osiguranje robe u transportu je imovinsko osiguranje stvari koje se prevoze, stvari koje su u skladištu dok čekaju utovar ili dalju otpremu i osiguranje prevoznih sredstava u koja ne spadaju kopnena sredstva prevoza. Roba se može osigurati kada je u transportu i u zemlji i u inostranstvu. Roba je osigurana od saobraćajnih nesreća, elementarnih nepogoda, požara i raznih dopunskih rizika, kao što su krađa i neisporuka. To je osiguranje stvari za vreme transporta – kargo.

Osnovni rizici:

• Saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, nasukanje, potonuće, pad letelice i sl.);
• Elementarna nepogoda (oluja, snažan vetar i talasi, provala oblaka, poplava, snežna mećava, grom, odron zemljišta, zemljotres);
• Požar, eksplozija;
• Krađa ili neisporuka cele kolete, do koje dođe zbog nastupanja jednog od iznad navedenih rizika;
• Prodor vode u prevozno sredstvo, kontejner ili mesto uskladištenja, itd…
Dopunski rizici:
• Manipulativni – gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta tokom utovara ili istovara sa prevoznog sredstva;
• Krađe, delimične krađe i neisporuke;
• Zlonamerno i protivpravno delovanje – baraterija;
• Naduvavanje – (bombaža) limenki;
• Samozapaljenje;
• Smrzavanje;
• Razmrzavanje;
• Zagrevanje i znojenje;
• Uginuće, prinudno klanje ili ubijanje, gubitak ploda;
• Manjak iz bilo kog razloga;
• Kvar, žižljivost kod žitarica, itd…

 

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top