Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje radnog prostora

Osiguran je celokupni sadržaj radnog prostora, uključujući čekaonice i pomoćne prostorije, kao i svi instrumenti, lekovi, zdravstvena pomagala i adaptacije, uključujući privatne stvari doktora i njegovih saradnika.

Osiguranjem su obuhvaćene sve upotrebne i potrošne pokretne stvari koje se nalaze na mestu osiguranja a u vlasništvu su osiguranika odnosno korisnika osiguranja, kao i nužni troškovi nastali kao posledica nastanka osiguranog slučaja.

Pokriveni su rizici od sledećih opasnosti: požara, direktnog udara groma i njegovih posledica, eksplozije, pada i udara letelice i njenih delova ili tereta, oluje, grada, pritiska nakupljene snežne mase, odrona stena i kamenja, klizanja tla, provalne krađe ili pokušaja izvršenja provalne krađe, razbojništva, izlivanja vode iz vodovodnih cevi i lom stakla.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online