Zoran Blagojević, Wiener Städtische osiguranje

Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja

zoran-blagojevic

Rođen je 1963. godine u Mostaru.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987. godine. Prvo radno iskustvo stekao je u „Šumadija osiguranju“ gde je počeo od mesta pripravnika, postepeno napredujući do pozicije Direktora sektora imovinskog osiguranja. Nakon pet godina prelazi u „Beobanka osiguranje“, na poziciju Direktora sektora za cargo i kreditno osiguranje. Učestvovao je u procesu integracije „Beobanka osiguranja“ i „Kolos osiguranja“ u „Polis osiguranje“, u kome je radio još godinu dana.

Veliko iskustvo koje je stekao u osiguravajućim kućama, dalje je nadograđivao u različitim sektorima i ćerkama kompanijama Vienna Insurance grupacije u Srbiji. Karijeru u Wiener Städtische osiguranju je započeo 2003. godine na poziciji Rukovodioca za osiguranje imovine. Potom je unapređen u Direktora sektora za neživotna osiguranja, da bi 2008. godine preuzeo poziciju predsednika Upravnog odbora kompanije Wiener Re a.d.o. Beograd. Posle četiri godine uspešnog poslovanja, 2012. godine, nastavio je karijeru u Wiener Städtische osiguranju, na poziciji Izvršnog direktora nadležnog za kompletnu prodaju. Decembra 2013. godine dolazi na mesto Predsednika Izvršnog odbora ove kompanije.

Tokom svog rada pohađao je razne obuke sa ciljem stručnog i ličnog usavršavanja prevashodno iz oblasti visokog menadžmenta, kao i edukacije iz raznih oblasti osiguranja. Član je Udruženja za Pravo osiguranja Srbije i izdavačkog saveta Časopisa za teoriju i praksu osiguranja.

Oženjen je i otac jednog deteta.

 

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Đorđo Markeđani, DDOR Novi Sad

Đorđo Markeđani je rođen 27. maja 1965. godine u Milanu. Zvanje magistra ekonomije stekao je ...