Sve o osiguranju

logo-png

Uniqa osiguranje u 2015 ostvarilo rast premije od 13,7 odsto, i rast broja klijenata od 15 odsto

Prema preliminarnim rezultatima, kompanija Uniqa osiguranje je u 2015. godini ostvarila rast ukupne premije od 13,7% u odnosu na 2014. godinu i iznosi nešto više od 6 milijardi dinara. Rast je ostvaren i u životnom (oko 27%) i u neživotnom osiguranju (oko 8%).  Takođe, tokom 2015. godine zabeležen je rast broja klijenata od 15% što u brojkama iznosi više od 576.000.

Tokom proteklih devet godinja poslovanja u Srbiji, UNIQA je u različite sfere poslovanja uložila više od 60 miliona evra. Uspešno je završen i proces akvizicije Basler osiguranja u vrednosti od oko 9 miliona evra, nakon čega  UNIQA Srbija  ima 730 zaposlenih, 33 poslovnice i više od 400 prodajnih mesta.

Nije zanemarljiv ni podatak da je kompanija ispunjavajući svoje obaveze prema državi, u proteklih devet godina, na ime poreza i doprinosa isplatila više od 3 milijade dinara.

Tokom dosadašnjeg poslovanja ova kompanija je na društveno odgovorne projekte uložila blizu 80 miliona dinara.

Kao veliki uspeh u poslovanju UNIQA ističe i da je u poslednjih 8 godina zaredom, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, proglašavana najažurnijom u isplati šteta na motornim vozilima.

„Jubilarnu godinu poslovanja, u skladu sa glavnim strateškim pravcima naše osiguravajuće grupacije, započinjemo  zaokretom u poslovnoj strategiji, usmerenoj na razvoj u segmentima osiguranja koji kroz dugoročniju saradnju garantuje partnerski, čvršći i povezaniji odnos sa klijentima. Oformljen je Sektor za korporativno poslovanje, što ukazuje na jedan od glavnih strateških pravaca kompanije od ove godine. Pored ovog segmenta, fokus stavljamo i na privatno zdravstveno osiguranje, kao i životno osiguranje. Cilj UNIQA osiguranja, kao i svih prethodnih godina jeste da ostvari rast veći od rasta tržišta osiguranja za koje se očekuje da će pratiti rast BDP i da će iznositi oko 1,5%. U cilju približavanja usluga klijentima planira se povećanje broja zaposlenih u prodaji i otvaranje novih poslovnic“, rekla je Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog komiteta kompanije UNIQA. Ona je dodala da će UNIQA grupa  uložiti 500 miliona evra u redefinisanje poslovnog modela, unapređenje stručnosti zaposlenih i neophodnu modernizaciju informacionih sistema u sklopu istorijskog investicionog i inovacionog projekta.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online