Sve o osiguranju

logo-png

Uniqa osiguranje u 2015 ostvarilo rast premije od 13,7 odsto, i rast broja klijenata od 15 odsto

Prema preliminarnim rezultatima, kompanija Uniqa osiguranje je u 2015. godini ostvarila rast ukupne premije od 13,7% u odnosu na 2014. godinu i iznosi nešto više od 6 milijardi dinara. Rast je ostvaren i u životnom (oko 27%) i u neživotnom osiguranju (oko 8%).  Takođe, tokom 2015. godine zabeležen je rast broja klijenata od 15% što u brojkama iznosi više od 576.000.

Tokom proteklih devet godinja poslovanja u Srbiji, UNIQA je u različite sfere poslovanja uložila više od 60 miliona evra. Uspešno je završen i proces akvizicije Basler osiguranja u vrednosti od oko 9 miliona evra, nakon čega  UNIQA Srbija  ima 730 zaposlenih, 33 poslovnice i više od 400 prodajnih mesta.

Nije zanemarljiv ni podatak da je kompanija ispunjavajući svoje obaveze prema državi, u proteklih devet godina, na ime poreza i doprinosa isplatila više od 3 milijade dinara.

Tokom dosadašnjeg poslovanja ova kompanija je na društveno odgovorne projekte uložila blizu 80 miliona dinara.

Kao veliki uspeh u poslovanju UNIQA ističe i da je u poslednjih 8 godina zaredom, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, proglašavana najažurnijom u isplati šteta na motornim vozilima.

„Jubilarnu godinu poslovanja, u skladu sa glavnim strateškim pravcima naše osiguravajuće grupacije, započinjemo  zaokretom u poslovnoj strategiji, usmerenoj na razvoj u segmentima osiguranja koji kroz dugoročniju saradnju garantuje partnerski, čvršći i povezaniji odnos sa klijentima. Oformljen je Sektor za korporativno poslovanje, što ukazuje na jedan od glavnih strateških pravaca kompanije od ove godine. Pored ovog segmenta, fokus stavljamo i na privatno zdravstveno osiguranje, kao i životno osiguranje. Cilj UNIQA osiguranja, kao i svih prethodnih godina jeste da ostvari rast veći od rasta tržišta osiguranja za koje se očekuje da će pratiti rast BDP i da će iznositi oko 1,5%. U cilju približavanja usluga klijentima planira se povećanje broja zaposlenih u prodaji i otvaranje novih poslovnic“, rekla je Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog komiteta kompanije UNIQA. Ona je dodala da će UNIQA grupa  uložiti 500 miliona evra u redefinisanje poslovnog modela, unapređenje stručnosti zaposlenih i neophodnu modernizaciju informacionih sistema u sklopu istorijskog investicionog i inovacionog projekta.

Publikacije
Scroll to Top