Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA osiguranje: rast u prvom kvartalu

Ukupni rezultati poslovanja u obe kompanije – UNIQA životno i UNIQA neživotno osiguranje, u prvom kvartalu 2016. godine, ukazuju da se trend uspešnog poslovanja nastavlja. Ukupna premija u prvom kvartalu 2016. je za 4,3% veća u odnosu na isti period prošle godine, neživotna osiguranja su povećana za 0,12%, rast životnih osiguranja iznosi 14,54% a najveći rast ostvaren je u privatnom zdravstvenom osiguranju 36,83%, osiguranju opšte odgovornosti 73,55% i robe u transportu 31,92%.
Zahvaljujuću uspešnom poslovanju u 2015. godini u kojoj je zabeležen ukupan rast premije u iznosu od 9,88%, UNIQA osiguranje je u obe kompanije – i na tržištu životnog i neživotnog osiguranja zauzela četvrtu poziciju. Rast na polju životnog osiguranja u iznosu od 21,82%, najviše govori o uspešnoj strategiji poslovanja, što je u protekloj godini, rezultiralo ostvarenjem dobiti, koja nakon oporezovanja i umanjenja za odložena poreska sredstva na dan 31.12.2015. iznosi 122.779.675,96 dinara, odnosno 1.009.484,61 evra.

U skladu sa pravilima poslovne politike kompanije UNIQA životno osiguranje, ostvarena dobit je u određenim procentima pripisana ugovorima o osiguranju života i rentnim osiguranjima koja su bila aktivna na dan 31.12.2015. godine, a u skladu sa Opštim i Posebnim uslovima osiguranja koji su bili na snazi kada su ugovori o osiguranju života i rentna osiguranja zaključeni. O iznosima pripisane dobiti po polisi klijenti su obavešteni pismenim putem, slanjem pisama obaveštenja o visini pripisane dobiti.

Publikacije
Scroll to Top