Sve o osiguranju

logo-png

Udruženje osiguravača Srbije potpisalo sporazum o zaštiti posetilaca sa Nacionalnim biroom osiguranja Makedonije

Sporazum o zaštiti posetilaca, koji Udruženje osiguravača Srbije potpisuje sa Nacionalnim biroom osiguranja Makedonije, omogućava vozačima iz obe države bržu i efikasniju naknadu štete, u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.
Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, po povratku u matičnu državu, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete.
Konkretno, Biro zelene karte iz države iz koje je oštećeni, poslaće Birou države nastanka nezgode upit sa zahtevom da se:
– izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,
– izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača,
– pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i
– dostave detalji o garantnom fondu zemlje nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.
Sporazum o zaštiti posetilaca je kreiran tako da državama van EU pruži mogućnost da obezbede dodatnu zaštitu i pomoć svojim građanima koji motornim vozilima putuju na teritorije drugih država. Sporazum se “naslanja” na najbolje odredbe 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje su poznate po tome što su u najvećoj meri posvećene zaštiti trećih oštećenih lica. Smatra se da je ovaj mehanizam najbliži modelu koji postoji za države EU i da je potpisivanje ovog dokumenta dobar način da se države van EU pripremaju za pristupanje Uniji, u delu prekograničnog saobraćaja motornim vozilima.
Potpisani Sporazum predstavlja veliko olakšanje za vozače iz obe države, jer više neće morati da remete i odlažu svoje poslovne ili turističke planove da bi naplatili štetu. Ubuduće će pravo na naknadu štete moći da ostvare i po povratku u matičnu državu, uz pomoć i asistenciju nacionalnih biroa. Osim što predstavlja iskorak u zaštiti građana, osiguravajućih društava i vozača, Sporazum će dodatno unaprediti saradnju dve države, kroz unapređenje tranzita, turizma i prometa između Makedonije i Srbije.
Ovo je deveti ovakav Sporazum koji je potpisalo Udruženje osiguravača Srbije. Do sada su ovakvi dokumenti potpisani sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske i Luksemburga.
Sporazum su potpisali generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović i direktor Nacionalnog biroa osiguranja Makedonije Trajče Latinovski.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto