Sve o osiguranju

logo-png

Udruženje osiguravača Srbije potpisalo sporazum o zaštiti posetilaca sa Nacionalnim biroom osiguranja Makedonije

Sporazum o zaštiti posetilaca, koji Udruženje osiguravača Srbije potpisuje sa Nacionalnim biroom osiguranja Makedonije, omogućava vozačima iz obe države bržu i efikasniju naknadu štete, u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.
Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, po povratku u matičnu državu, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete.
Konkretno, Biro zelene karte iz države iz koje je oštećeni, poslaće Birou države nastanka nezgode upit sa zahtevom da se:
– izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,
– izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača,
– pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i
– dostave detalji o garantnom fondu zemlje nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.
Sporazum o zaštiti posetilaca je kreiran tako da državama van EU pruži mogućnost da obezbede dodatnu zaštitu i pomoć svojim građanima koji motornim vozilima putuju na teritorije drugih država. Sporazum se “naslanja” na najbolje odredbe 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje su poznate po tome što su u najvećoj meri posvećene zaštiti trećih oštećenih lica. Smatra se da je ovaj mehanizam najbliži modelu koji postoji za države EU i da je potpisivanje ovog dokumenta dobar način da se države van EU pripremaju za pristupanje Uniji, u delu prekograničnog saobraćaja motornim vozilima.
Potpisani Sporazum predstavlja veliko olakšanje za vozače iz obe države, jer više neće morati da remete i odlažu svoje poslovne ili turističke planove da bi naplatili štetu. Ubuduće će pravo na naknadu štete moći da ostvare i po povratku u matičnu državu, uz pomoć i asistenciju nacionalnih biroa. Osim što predstavlja iskorak u zaštiti građana, osiguravajućih društava i vozača, Sporazum će dodatno unaprediti saradnju dve države, kroz unapređenje tranzita, turizma i prometa između Makedonije i Srbije.
Ovo je deveti ovakav Sporazum koji je potpisalo Udruženje osiguravača Srbije. Do sada su ovakvi dokumenti potpisani sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske i Luksemburga.
Sporazum su potpisali generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović i direktor Nacionalnog biroa osiguranja Makedonije Trajče Latinovski.

Publikacije
Scroll to Top