Sve o osiguranju

logo-png

Triglav: šta učiniti ukoliko dođe do štete od poplava?

Zbog padavina i nabujalih reka u pojedinim opštinama, Triglav osiguranje očekuje povećani broj prijava šteta u narednom periodu. Savetujemo građane da prvo osiguraju sopstvenu bezbednost, a tek potom da preduzimaju korake da spreče i umanje dalju materijalnu štetu, ukoliko je to moguće.

Ukoliko je klijentima neophodna pomoć u popunjavanju odštetnog zahteva, mogu se obratiti svom agentu osiguranja, najbližoj filijali Triglav osiguranja ili centrali u Beogradu. Štete od poplave mogu da se prijave pozivom na broj 011-3404-900, ili prijavom na stete@triglav.rs. Kada prijavljuje štetu, osiguranik bi trebalo da precizira oštećene predmete što je tačnije moguće i da obezbedi dodatne detalje (kao što su telefonski broj na kojem je dostupan, tekući račun za isplatu štete i sl.).

Triglav osiguranje želi da podseti građane da je u ekstremnim vremenskim uslovima VAŠA BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU. Savetujemo osiguranike da u situacijama kada su suočeni sa štetama izazvanim prirodnim nesrećama isprate sledećih 5 koraka:

–              Prvo i osnovno je da se zaštite ljudski životi;

–              Preduzeti moguće korake da se spreči dalja šteta;

–              Ukoliko je moguće, napraviti nekoliko fotografija oštećenih stvari;

–              Proveriti osiguravajuće pokriće u svojoj polisi i prijaviti štetu svom osiguranju;

–              Ukoliko je bezbedno, započeti sa popravkama – ali se postarati da se sačuvaju dokazi o nastaloj šteti dok ne pristupe procenitelji osiguravajućeg društva.

Specijalno upozorenje se odnosi na vlasnike potopljenih vozila. U ovakvim situacijama nikako ne smete startovati motor vašeg vozila. Isto se odnosi i na sve elektronske i električne uređaje. Popravku vašeg vozila započnite tek po izvršenoj prijavi i proceni štete uz poštovanje preporuka dobijenih od procenitelja osiguravajućeg društva.

Publikacije
Scroll to Top