Sve o osiguranju

logo-png

Raiffeisen FUTURE dobrovoljni penzijski fond – prosečan prinos za 9 godina 10,99% godišnje, i 13,5% za poslednjih godinu dana

Posle devet godina uspešnog poslovanja Raiffeisen FUTURE dobrovoljnog penzijskog fonda, imovina tog fonda iznosi 3,3 milijarde dinara, što predstavlja godišnji rast od 23%, i tržišno učešće od 11,6%.

Raiffeisen FUTURE DPF je od početka poslovanja, zaključno sa oktobrom 2015. godine, ostvario prinos od 10,99% na godišnjem nivou, a za poslednjih godinu dana 13,5%.

Vrednost investicione jedinice Raiffeisen FUTURE DPF je najveća u industriji i iznosi 2.511,06 dinara. Ovaj dobrovoljni penzijski fond ima više od 22.400 članova, pri čemu više od 60% uplata čine individualne uplate članova, dok za 40% članova uplate obavlja njihov poslodavac.

Raiffeisen FUTURE DPF pretežno ulaže imovinu u državne obveznice koje imaju stabilan prinos. Ročna struktura ovih hartija je izbalansirana, čime se postiže stabilan rast vrednosti investicione jedinice Fonda. Valutna struktura imovine fonda je promenljiva i zavisi od procene budućih kretanja na deviznom tržištu. Rezultat takve politike je i najveći kumulativni rast vrednosti investicione jedinice od početka poslovanja Raiffeisen FUTURE DPF, koji iznosi preko 150%.
Učlanjenje u ovaj dobrovoljni penzisjki fond dostupno je kroz 83 filijale Raiffeisen banke i 300 profesionalaca licenciranih od strane NBS.

Podsećanja radi, krajem jula je počeo operativno da posluje i novi fond Raiffeisen EURO FUTURE DPF. Imovina ovog fonda ulaže seisključivo u evro-denominovane hartije od vrednosti, pa je članstvo u ovom fondu namenjeno licima koja žele da štede u evrima.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto