Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje đaka u školi: na šta da obratite pažnju

Tokom svake školske godine bar jednom se digne buka oko niske odštete koja je isplaćena za nezgodu deteta u školi, ili se roditelji požale jer šteta uopšte nije priznata. Najčešće se čuje kako je „neko drugo dete za isti lom dobilo dvostruko veću odštetu“. U čemu je stvar?

Da biste bili sigurni za šta dajete novac prilikim kupovine polise, odnosno koji su rizici pokriveni polisom, potrebno je da detaljno pročitate uslove osiguranja, pre nego što pošaljete novac razrednom starešini.

Odabir osiguravajuće kuće u školama obično teče tako što direktor škole prikupi najmanje tri ponude, od kojih savet roditelja odabere najpovoljniju: negde se najpovoljnijom tretira najkvalitetnija, a negde najjeftinija, što za posledicu obično ima mali broj pokrića.

Treba znati da se prelom ruke ili prsta ne tretira uvek isto – nadoknada zavisi od tačnog mesta gde se prelom dogodio, pa tako svaki zglob na svakom prstu ima svoju „cenu“ odnosno vrednost prilikom procene za visinu odštete. Ove detalje, naravno, nećete naći u uslovima osiguranja, niti su osiguravači obavezni da vam ih dostave, ali postoji jedinstveni tarifni sistem za sve kompanije i tu ne bi trebalo sumnjati u njihovu procenu.

Osiguranje đaka u školi je osiguranje od posledica nesrećnog slučaja/nezgode, i pokriva nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, letovanju, i to 24 časa dnevno. Uglavnom su pokriveni pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.

Neke kuće isplaćuju odštete za polomljen zub, druge ne pokrivaju. Kako da saznate šta pokriva polisa koja se nudi u školi Vašeg deteta?

Poslednji Zakon o osiguranju obavezuje osiguravače da informišu svakog ugovarača osiguranja i osiguranika o uslovima osiguranja, i to kako se navodi „u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, koji ugovaraču osiguranja odnosno osiguraniku omogućava da sačuva podatke, da im pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku“ (Član 84.). Zato pitajte razrednog starešinu gde se nalaze informacije o uslovima osiguranja koje se nudi. Ukoliko to nije ono što želite, niko Vas ne obavezuje da polisu kupite: možete se raspitati o uslovima u drugim kućama, i uplatiti osiguranje od nezgode za svoje dete nezavisno od škole, a cena se neće mnogo, ili se uopšte neće ni razlikovati (u pitanju su iznosi od nekoliko stotina dinara).

Pročitajte još na:

http://sveoosiguranju.rs/osiguranje-daka-u-skolama/

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top