Sve o osiguranju

logo-png

Novo za poljoprivrednike: Budući usevi kao garancija za pozajmice

Jun 2015. Poljoprivrednici u Srbiji od sada mogu da upisuju buduće useve kao garanciju za pozajmice koje bi uzimali za poljoprivrednu proizvodnju. Osiguranje useva od štete nastale usled elementarnih nepogoda nije zakonski obavezno, ali će verovatno sistem sam nametnuti ovu praksu. S obzirom na to da država subvencioniše 40 odsto vrednosti polise ovog osiguranja, poljoprivrednicima bi bilo u interesu da imaju tu polisu, jer bi tako imali i zaštitu od rizika uništenja roda, al i mogućnost da dođu do sredstava za finansiranje poljoprivredne proizvodnje.

Ovaj novi sistem finansiranja poljoprivredne proizvodnje počeo je da funkcioniše 1. juna kada je počeo da radi Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, u Agenciji za privredne registre. Založno pravo  na budućem rodu, kao novom vidu obezbeđenja ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, uspostavljaće se na osnovu upisa u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji već deset godina postoji u APR. Na ovaj način, hipoteka više neće biti jedini način obezbeđenja kredita, već će poljoprivrednici, kao garancijuispunjenja ugovornih obaveza moći da ponude budući rod.

Ove novine uvedene su Zakonom o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje, koji je usvojen novembra prošle godine, na predlog resornog Ministarstva poljoprivrede.

Zakon, međutim, ne predviđa obavezno osiguranje useva od štete nastale usled elementarnih nepogoda, ali u Ministarstvu poljoprivrede smatraju da će sistem sam nametnuti ovu praksu.
Podsećanja radi, država subvencioniše osiguranje useva sa 40 odsto vrednosti polise, a pojedini gradovi daju dodatne subvencije, poput Fonda za poljoprivredu grada Niša koji dodaje još 40 odsto subvencija.
Ako su zalog za kredite budući usevi, logično bi bilo i da davaoci kredita traže osiguranje roda, a olakšavajuća okolnost jesu upravo subvencije. Proizvošač bi tako, uz polisu osiguranja, dobio i zaštitu od rizika uništenja roda, al ii mogućnost da dođe do sredstava za finansiranje poljoprivredne proizvodnje.
Prema navodima ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljević Bošković, u evropskim zemljama osigurano 80 odsto poljoprivredne proizvodnje, dok je u našoj zemlji svega 10 odsto poljoprivrede osigurano.
Uspostavlјanje novog sistema predžetvenog finansiranja u Srbiji pomogli su Evropska banka za obnovu i razvoj i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i polјoprivredu, uz čiju stručnu i finansijsku pomoć Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine u narednom periodu planira organizaciju obuka za sve zainteresovane učesnike i to, pre svega, banke, prerađivačku industriju, polјoprivrednike i udruženja proizvođača.
U Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima trenutno je upisano 134.000 ugovora, a vrednost ovako obezbeđenih potraživanja iznosi više od 50 milijardi evra, što dokazuje da založno pravo na pokretnim stvarima i pravima poverioci smatraju jednim od najsigurnijih sredstava obezbeđenja potraživanja, kažu u Agenciji za privredne registre.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online