Sve o osiguranju

logo-png

Milenijum osiguranje poziva oštećene putnike turističke agencije Blue Travel Plus da dostave odštetne zahteve

Povodom otkazivanja aranžmana – prevoza i smeštaja putnika turističke agencije “Blue Travel Plus” iz Smedereva, kompanija Milenijum osiguranje poziva sva oštećena lica da što pre dostave ovoj kompaniji odštetne zahteve kako bi se u najkraćem roku regulisala nadoknada štete.

Milenijum osiguranje je davalac garancije putovanja za turističku agenciju “Blue Travel Plus”.

Zahtev sa dokaznom dokumentacijom – ugovor o turističkom putovanju, opšti uslovi putovanja, program putovanja,originalni računi, potvrde o plaćenim troškovima, kopija tekućeg računa i identifikacionog dokumenta – potrebno je dostavili ili mejlom na mios@milenijum-osiguranje.rs ili preporučenom poštom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd.

Svi primljeni zahtevi biće rešeni u skladu sa odredbama i rokovima propisanim  Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja, kao i u skladu sa važećim uslovima osiguranja.

Publikacije
Scroll to Top