Sve o osiguranju

logo-png

Konferencija „UdruŽene za znanje“: Rodne nejednakosti postoje i u akademskoj zajednici

Žene u Srbiji zarađuju 12% manje od muškaraca, iako imaju isti nivo znanja, obrazovanja i isto radno iskustvo. U stopi zaposlenosti razlika je 13% u korist muškaraca. Čak 77.000 žena u Srbiji ne traži posao zbog brige o članu porodice. Žene se pojavljuju tek u svakoj četvrtoj vesti u medijima, a medijske sadržaje često karakterišu seksizam i mizoginija.

Ovo su bile neke od tema konferencije „UdruŽene za znanje“, održane 26. novembra u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Konferencija „UdruŽene za znanje“ okupila je žene iz akademskih krugova i nezavisnih stručnjakinja/stručnjaka za rodnu ravnopravnost, tela za donošenje odluka, organizacija civilnog društva i medija, radi diskusije o mogućim rešenjima za poboljšanje opšteg položaja žena članica akademske zajednice u Srbiji.

Istraživanja pokazuju da u akademskoj zajednici postoje rodne nejednakosti:

– žene se ređe nalaze na rukovodećim pozicijama u komercijalnim, ili većim naučnim projektima finansiranim iz fondova Evropske unije.

– ženama je potrebno više vremena da ostvare uslov za više zvanje, usled institucionalnih barijera sa kojima se suočavaju tokom karijere.

– profesionalni razvoj žena više zavisi od mreža neformalne podrške, pri čemu u njihovom slučaju takve mreže bolje funkcionišu na horizontalnom, nego na vertikalnom nivou.

– usled roditeljskog odsustva, žene se češće sreću sa problemom usporenog razvoja karijere, a nedostaju im i adekvatni mehanizmi podrške koji bi im omogućili da se lakše reintegrišu u nastavne i istraživačke procese i obezbede karijerni kontinuitet.

– uglavnom ne postoje mehanizmi kojima bi se obezbedila zaštita od rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u okviru akademije, kako za studentsku populaciju tako i za žene zaposlene na fakultetima i u NIO.

 

Ova konferencija predstavlja početak razvoja platforme za akcije zagovaranja i razmenu znanja između akademske zajednice i relevantnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti. Na njoj je započeto i formiranje Ženske akademske mreže kojoj će se priključivati i oblikovati je svi zainteresovani akteri/akterke koji svojim delovanjem mogu da doprinesu podizanju svesti u društvu o ljudskim ženskim pravima.

Konferencija je deo projekta „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti“ koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto