Sve o osiguranju

logo-png

11 jula, 2023

Prelazak sa papirnih na elektronske fakture ima brojne prednosti, poput značajne uštede na vremenu i resursima, dok se rizik od grešaka svodi na minimum. Jedna od posebnih pogodnosti je mogućnost

DDOR osiguranje poziva klijente čije su njive prevlažene ili potopljene preobimnim padavinama, da predaju zahtev za umanjenje osigurane površine jer ovakva vrsta štete ne spada u osiguravajuće pokriće. „DDOR osiguranje

Scroll to Top