Sve o osiguranju

logo-png

Erste Banka omogućila uslugu eFaktoringa za svoje klijente

Prelazak sa papirnih na elektronske fakture ima brojne prednosti, poput značajne uštede na vremenu i resursima, dok se rizik od grešaka svodi na minimum. Jedna od posebnih pogodnosti je mogućnost eFaktoringa, gde elektronske fakture postaju osnova za efikasnu i sigurnu realizaciju otkupa potraživanja.

Erste Banka u saopštenju navodi da je uvela ovu uslugu kroz aplikaciju ePismonoša, koju mogu koristiti sva pravna lica – klijenti Banke, i koja omogućava otkup potraživanja uz bezbednu elektronsku razmenu dokumentacije.

„Nakon što sa Bankom potpišu ugovor o faktoring limitu, klijenti mogu da aktiviraju uslugu eFaktoringa putem aplikacije ePismonoša, zatim da pošalju zahtev za otkup potraživanja Banci, uz digitalnu razmenu potrebne dokumentacije, a kada faktoring bude realizovan, dokumentacija se arhivira u okviru aplikacije na siguran način,“ kaže Jasmina Šarić, direktorka Sektora za upravljanje korporativnim proizvodima i poslovima Erste Banke. „Za realizaciju nije potreban nijedan papir i ceo proces se odvija potpuno digitalno, a u skladu sa zakonskom regulativom. Ovakvim pristupom drastično smanjujemo vreme za realizaciju, značajno štedimo novac i doprinosimo poboljšanju finansijskog zdravlja naših klijenata,“ kaže Šarić i dodaje da je ova usluga dostupna kako za korisnike koji žele da Banci ustupe svoja potraživanja, tako i za klijente koji sa Bankom imaju zaključen ugovor o limitu za obrnuti faktoring.

Za korišćenje aplikacije nije potrebna  instalacija – dovoljno je da korisnici imaju stabilnu internet konekciju i da se uloguju koristeći svoje kredencijale.

Publikacije
Scroll to Top