Sve o osiguranju

logo-png

Objavljena publikacija Finansije TOP 2016/17 magazina „Biznis i finansije“

Magazin Biznis I finansije objavio je godišnju publikaciju Finansije TOP 2016/17. Banka Intesa je po visini aktive i dobiti u 2016. prva na rang listi banaka, dok je u sektoru osiguranja u prethodnoj godini najveće tržišno učešće po visini ukupne premije ostvarilo Dunav osiguranje. Banke su lani zabeležile skoro tri puta veću dobit, 18,4 milijarde dinara, ali je prinos na kapital bankarskog sektora u celini i dalje ispod 3%, dok na njegovo ozdravljenje ne ukazuje ni struktura krajnjeg rezultata.

Tržište osiguranja ostvarilo je 2016. ukupnu premiju od 722 miliona evra, što je rast od 10,1% u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna premija je učestvovala u BDP Srbije sa 2,1%.

U 2016. godini, najveće tržišno učešće po visini ukupne premije ostvarilo je Dunav osiguranje, (25,7%), a slede Generali osiguranje (22,2%), DDOR (11,6%), Wiener stadtische (10,7%) i Triglav osiguranje (4,7%).

Ukupna premija osiguranja u Srbiji je iznosila 722 miliona evra, što je rast od 10,1% u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini, premija je u procenjenom bruto domaćem proizvodu imala učešće od 2,1%, dok se evropski prosek u poslednjim godinama kretao oko 6,8% BDP. Premija po glavi stanovnika u Srbiji je iznosila 108 dolara ili 102 evra (103 dolara ili 94 evra u 2015), a još preovlađuje neživotno osiguranje sa 74,1%. Na vodećem mestu po učešću u ukupnoj premiji i dalje je – sa 34 odsto – osiguranje autoodgovornosti koje je obavezno, i odnosi se na osiguranje trećeg lica.

Prošla godina je za osiguravajuća društava protekla u znaku primene novog Zakona o osiguranju: osigura- vajuća društva trebalo je da usklade svoje poslovanje u smislu restrukturiranja investicionog portfolija, ispunjenja novih uslova u pogledu adekvatnosti kapitala, i uspostavljanja sistema za izveštavanje. Prema izveštaju NBS, sva društva su tu svoju obavezu tokom protekle godine ispunila. Istovremeno, kompozitna društva (ona koja se bave i životnim i neživotnim osiguranjima, a ima ih ukupno šest), uspostavila su odvojeno upravljanje imovinom koja služi ili može služiti za izmirenje obaveza po osnovu osiguranja, pripadajućim kapitalom i obavezama, kaže se u izveštaju NBS.

 Press FTOP 2017

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto