Od čega se osiguravamo, koliko i zašto?

Polisu životnog osiguranja poseduje 15,7% stanovnika, a gotovo polovina njih to čini preko agenata prodaje. Privatno zdravstveno osiguranje u 2015. godini uplaćivao je tek svaki deseti stanovnik, ali je gotovo svaki drugi stanovnik obavio bar jedan pregled u privatnim zdravstvenim ustanovama, pri čemu je skoro četvrtina njih posećivala privatne zdravstvene ustanove jednako često ili češće nego državne. Putničko zdravstveno osiguranje je tokom 2015. godine koristilo 44,3% stanovnika.

Ovo je pokazalo istraživanje MASMI agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja iz Beograda, koje je obuhvatilo hiljadu ispitanika iz čitave Srbije, sa ciljem da se stekne uvid u navike građana u korišćenju životnog, privatnog zdravstvenog i putnog osiguranja, ali i navike po pitanju posećivanja privatnih zdravstvenih ustanova. Ispitanici su bili iz regiona Beograd (31,3%), Vojvodine (27,3%), Zapadne Srbije (22,5%) i Istočne Srbije (18,9%), pri čemu je 48,5% bilo muškaraca, a 51,5% žena.

Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje je tokom 2015. godine koristilo 44,3% stanovnika. U ovoj kategoriji najčešće su korišćene usluge Dunav Osiguranja (23,7%) i Generali Osiguranja (22,3%), a slede ih DDOR Novi Sad sa 15,5% i Uniqa Osiguranje sa 14,9% korisnika. Ostala osiguravajuća društva imala su manje od 10% korisnika. Pritom, broj korisnika putničkog zdravstvenog osiguranja u DDOR Novi Sad znatno je veći u Vojvodini (32,7%) i Zapadnoj Srbiji (18,7%), u odnosu na Beograd (7,5%) i Istočnu Srbiju (2,6%). S druge strane, putničko zdravstveno osiguranje u Uniqa Osiguranju češće se koristi u Beogradu (23,7%) i Vojvodini (17,6%), nego u Zapadnoj (5,4%) i Istočnoj Srbiji (4,4%).

Životno osiguranje

Polisu životnog osiguranja poseduje 15,7% stanovnika, pri čemu učestalost korišćenja životnog osiguranja raste sa uzrastom (od 10,1% za uzrasnu grupu 18-29 godina, do 20,4% za uzrasnu grupu 50-59 godina). Polisa životnog osiguranja se najčešće nabavlja preko agenta prodaje (46,9% korisnika), a nešto više od četvrtine korisnika kupilo je polisu direktno kod osiguravajućeg društva (26,7%). Kupovina polise preko poslodavca (12,6%) i banke (8,3%) su slabije zastupljene. U kategoriji životnog osiguranja prednjači Generali Osiguranje sa 23,4% korisnika, a prate ga DDOR Novi Sad (19,1%), Uniqa (17,8%) i Dunav Osiguranje (15,8%). Očekivano, DDOR Novi Sad i u ovoj kategoriji ima znatno veći broj korisnika u Vojvodini u odnosu na ostale regione – više od trećine svih polisa životnog osiguranja u Vojvodini pripadaju DDOR Novi Sad.

Privatno zdravstveno osiguranje i posećivanje privatnih zdravstvenih ustanova

Tokom 2015. godine, gotovo svaki drugi stanovnik je obavio bar jedan pregled u privatnim zdravstvenim ustanovama, pri čemu je skoro četvrtina njih posećivala privatne zdravstvene ustanove jednako često ili češće nego državne. S druge strane, privatno zdravstveno osiguranje uplaćavao je tek svaki deseti stanovnik. Zanimljivo je da nema razlike u verovatnoći posećivanja privatnih zdravstvenih ustanova između onih koji uplaćaju i onih koji ne uplaćuju privatno zdravstveno osiguranje. Takođe, žene su nešto sklonije posećivanju privatnih zdravstvenih ustanova nego muškarci, a u Beogradu i Vojvodini praksa odlaska u privatne ustanove je češća nego u Istočnoj Srbiji.

Kada je reč o učestalosti, najveći broj korisnika posećuje privatne zdravstvene ustanove 2-3 puta godišnje (48,9%), svaki treći ima samo jednu posetu godišnje, dok tek svaki peti odlazi u privatne zdravstvene ustanove više od 3 puta za godinu dana. Pritom, žene su sklonije da posećuju privatne zdravstvene ustanove veći broj puta.

Korisnici u privatnim zdravstvenim ustanovama najčešće obavljaju laboratorijske analize (62,7%). Ginekološke i urološke preglede obavlja nešto manje od trećine korisnika (29,2%), dok kod oftalmologa odlazi 15,2% korisnika. Žene nešto češće posećuju oftalmologa, dok muškarci češće odlaze kod lekara opšte prakse. Korisnici uzrasta preko 50 godina znatno ređe posećuju ginekologa/urologa nego mlađi korisnici.

Kada je reč o ceni pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama, 57,9% obavljenih pregleda plaćeno je do 2.500 dinara, a 42,1% pregleda je koštalo više od 2.500 dinara. Zanimljivo je da su žene izdvajale nešto više novca po pregledu u odnosu na muškarce.

 

MASMI ilustracija

Oni koji već koriste neku vrstu osiguranja skloniji su da se odluče na korišćenje i druge vrste osiguranja, a oni koji već koriste dve vrste verovatnije će se odlučiti i na treću. Ovo je bitno za cross selling, imajući u vidu da se drugi i svaki sledeći proizvod (vrsta osiguranja) najčešće bira u istom osiguravajućem društvu. Međutim, da bi se uspešnost cross selling-a osigurala, nije dovoljno bilo kakvo iskustvo sa proizvodima/uslugama, već je potrebno da to bude pozitivno iskustvo – samo zadovoljan korisnik imaće dovoljno poverenja da nastavi saradnju sa istom kompanijom.

 

USKORO: Kako da osiguravajuće kompanije steknu poverenje klijenata?

 

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Da li će da poskupi osiguranje zbog učestalih nepogoda?

Preuzeto sa Biznis.rs Prema podacima Sigma izveštaja grupacije Swiss Re, vrednost ekonomskih gubitaka izazvanih prirodnim ...