Sve o osiguranju

logo-png

Hrvatska: Niska stopa osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta u 2016.
godini učestvuje sa samo 6,57% u ukupno zaračunatoj bruto premiji u Republici Hrvatskoj, piše
hrvatski portal www.osiguranje.hr . Ovaj zabrinjavajući podatak ukazuje na važnost podizanja nivoa
svesti građana o nužnosti osiguranja celokupne imovine od požara, poplava i ostalih opasnosti u
slučaju prirodnih nepogoda, ljudskog propusta ili namerno nanete štete, i to uz minimalne mesečne
iznose.

Prosečna premija osiguranja imovine po stanovniku u Evropskoj uniji iznosi 150 evra, u Sloveniji oko
140 evra, dok u Republici Hrvatskoj ta brojka iznosi oko 40 evra. Najvišu premiju osiguranja imovine
po stanovniku u rasponu 300 do 400 evra ostvaruju Švajcarska, Norveška i Austrija.
Svrha osiguranja je efikasna sanacija i brza isplata naknade u slučaju pretrpljene štete, povećavanje
ekonomske stabilnosti pojedinaca, ali i društva u celini. Troškovi šteta od elementarnih nepogoda u
stalnom su porastu, posebno zbog klimatskih promena, a sredstva državnog budžeta i sredstva iz EU
fondova namenjena saniranju šteta u kriznim situacijama vrlo su ograničena, posebno s obzirom na
povećanibroj katastrofa.

Ceo tekst možete pročitati na http://osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?18555

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto