Sve o osiguranju

logo-png

Hrvatska: Niska stopa osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta u 2016.
godini učestvuje sa samo 6,57% u ukupno zaračunatoj bruto premiji u Republici Hrvatskoj, piše
hrvatski portal www.osiguranje.hr . Ovaj zabrinjavajući podatak ukazuje na važnost podizanja nivoa
svesti građana o nužnosti osiguranja celokupne imovine od požara, poplava i ostalih opasnosti u
slučaju prirodnih nepogoda, ljudskog propusta ili namerno nanete štete, i to uz minimalne mesečne
iznose.

Prosečna premija osiguranja imovine po stanovniku u Evropskoj uniji iznosi 150 evra, u Sloveniji oko
140 evra, dok u Republici Hrvatskoj ta brojka iznosi oko 40 evra. Najvišu premiju osiguranja imovine
po stanovniku u rasponu 300 do 400 evra ostvaruju Švajcarska, Norveška i Austrija.
Svrha osiguranja je efikasna sanacija i brza isplata naknade u slučaju pretrpljene štete, povećavanje
ekonomske stabilnosti pojedinaca, ali i društva u celini. Troškovi šteta od elementarnih nepogoda u
stalnom su porastu, posebno zbog klimatskih promena, a sredstva državnog budžeta i sredstva iz EU
fondova namenjena saniranju šteta u kriznim situacijama vrlo su ograničena, posebno s obzirom na
povećanibroj katastrofa.

Ceo tekst možete pročitati na http://osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?18555

Publikacije
Scroll to Top