Sve o osiguranju

logo-png

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd raspisuje konkurs za više radnih mesta širom Srbije

Kompanija Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd je član Vienna Insurance Grupe osnovane još 1824. godine. Ova grupa je vodeća u osiguranju u Austriji, a na tržištu osiguranja Centralne i Istočne Evrope zauzima drugo mesto. Od februara 2003. godine posluje u Srbiji i nalazi se među najuspešnijim osiguravajućim kompanijama.

(kliknite na poziciju ispod radi više informacija)

Savetnik prodaje neživotnih osiguranja
krajnji rok za prijavu do 13.02.2016.
Prodavci osiguranja autoodgovornosti u Srbiji
krajnji rok za prijavu do 13.02.2016.
Rukovodilac ekspoziture u Jagodini
krajnji rok za prijavu do 16.02.2016.
Menadžer direktne prodaje u Kragujevcu
krajnji rok za prijavu do 16.02.2016.
Pošaljite biografiju na konkurs@wiener.co.rs i naglasite za koju poziciju konkurišete.

Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd. Koristiće se isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta i neće biti dostupne trećim licima. Molimo Vas da ne šaljete dodatna dokumenta. Samo uži krug kandidata će biti kontaktiran.

Publikacije
Scroll to Top