Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA: Putno osiguranje tokom pandemije virusa COVID-19 – šta pokriva i kako ga produžiti iz inostranstva?

Ukoliko tokom trajanja pandemije i proglašenog vanrednog stanja boravite u inostranstvu, UNIQA osiguranje je objavila saopštenje o tome šta putno osiguranje pokriva u ovakvoj situaciji, šta učiniti ukoliko se ustanovi da je klijent oboleo od korona virusa, i kako osiguranje produžiti iz inostranstva.
– Polisa putnog UNIQA osiguranja pokriva bolničko i vanbolničko lečenje naših građana za vreme boravka u inostranstvu nastalo usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja. Standardni paket putnog osiguranja, pokriva troškove lečenja u inostranstvu do iznosa od 30.000 evra. Izuzetak su epidemije i pandemije proglašene na teritoriji na kojoj korisnik osiguranja boravi.
– Ukoliko se utvrdi da je klijent oboleo od korona virusa, dalji zdravstveni tretman se vrši u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj osiguranik boravi. To znači da nadležna država u skladu sa svojim protokolima propisuje smeštaj i lečenje obolelih i sama snosi troškove lečenja obolelih od virusa COVID -19. Za sve druge medicinske usluge, UNIQA polisa putnog osiguranja može se regularno koristiti na datoj teritoriji.

Korisnici UNIQA putnog osiguranja koji se trenutno nalaze u inostranstvu svoju polisu putnog osiguranja mogu produžiti pozivanjem UNIQA Kontakt centra na broj +381 11 20 24 100 ili 0800 201 301 (besplatan broj za pozive iz Srbije). Radi lakše i brže komunikacije, polisu može produžiti i osoba bliska klijentu, a nalazi se u Srbiji.

Publikacije
Scroll to Top