Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za COVID-19 

UNIQA osiguranje je omogućilo kupovinu putnog osiguranja sa dodatnim pokrićem za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Polisa putnog osiguranja sa doplatkom za COVID-19 važi za sve evropske zemlje, uključujući Rusku federaciju i Tursku. Obuhvata organizaciju neophodne zdravstvene pomoći, pokriće troškova dijagnostike, pregleda ovlašćenog lekara, testiranja zbog ispoljavanja simptoma infekcije korona virusom  i nabavku lekova – bolničko i vanbolničko lečenje u zemlji boravka do iznosa od 30.000 evra. Putno osiguranje sa dodatnim pokrićem ne uključuje preventivno testiranje na korona virus i troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Klijenti  putno osiguranje sa dodatnim pokrićem  za COVID-19 za samo 1,6 evra  po danu boravka u inostranstvu, mogu kupiti individualnu polisu i platiti online (karticom) preko veb šopa ili na prodajnim mestima. Da bi uz putno osiguranje imali obezbeđeno pokriće i za COVID-19, potrebno je da navedu da žele i ovo dopunsko osiguranje, odnosno, ukoliko kupovinu obavljaju preko veb šopa, izaberu opciju koja sadrži i dopunsko COVID-19 pokriće.

Za četvoročlanu porodicu (dvoje odraslih i dva deteta), polisa za 10 dana u zemljama vrope košta 5.255 dinara, a ova polisa obezbeđuje i osiguranje doma dok su na putu.

Za aktiviranje putnog osiguranja u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti u inostranstvu, sa uračunatim COVID-19 pokrićem ili bez njega, osiguranici samo treba da pozovu UNIQA Centar za pomoć koji potom klijente upućuje u najbližu zdravstvenu ustanovu, bez potrebe da bilo šta direktno plaćaju bolnici.

Publikacije
Scroll to Top