Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA: Osiguranje od poplava kao jedino rešenje za vanredne situacije

“Građani Srbije nisu izvukli pouke posle velikih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, te i dalje ne osiguravaju svoju imovinu od posledica vremenskih nepogoda. To pokazuje udeo osiguranja od posledica poplava u ukupnom osiguranju domaćinstva, koji ni malo nije povećano u poslednje dve godine“,  Ovo je rekla predsednica izvršnog komiteta UNIQA osiguranja Gordana Bukumirić, na panelu “Definisanje glavnih problema u industriji osiguranja” na Kopaonik biznis forumu.

Ona je navela da od domaćinstava koja imaju neki vid osiguranja svega 20 odsto izdvaja novac za osiguranje od posledica poplava. Prema njenim rečima, osiguravajuće kompanije u saradnji s državnim institucijama moraju da rade više na obuci građana o značaju osiguranja imovine od posledica poplava i drugih vremenskih nepogoda.

“Kada bi država ukinula ili smanjima davanja iz budžeta za nadoknadu šteta od polava i drugih prirodnih nepogoda, svest o značaju osiguranja imovine bi se vrlo brzo razvila kod našeg snanovništva. Sa druge strane i za državu je isplativije da ova vrsta šteta, bude nadoknađena od strane osiguravajućih kompanija”, istakla je Bukumirić.

Ona je dodala da je u nekim državama ova vrsta osiguranja obavezna ali da je, iako taj model ne mora da se primeni u Srbiji, važno da vlasnici gazdinstava shvate da mogu svoju imovinu da zaštite, umesto da od države čekaju da im na neki način nadoknadi deo štete, dodala je Bukimirić.

kopaonik mala

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online