Udruženje osiguravača Srbije: prvi „Srpski dani osiguranja“ u Aranđelovcu

„Do 2020. godine bi trebalo da izađemo sa novom regulativom u oblasti osiguranja, koja bi pratila zahteve u procesu evrointegracija – cilj je da ispunimo evropske standarde, ali i da sačuvamo stabilnost domaćeg tržišta“, rekla je Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković otvarajući Konferenciju „Srpski dani osiguranja“ u Aranđelovcu, u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije. Ona je naglasila da će najveći izazov biti tržište osiguranja od autoodgovornosti, odnosno donošenje novog Zakona o obaveznim osiguranjima, koji će zameniti sadašnji, donet 2009. godine. „Da bi se u novi Zakon uneli novi elementi, neophodno je da osiguravači postignu konsenzus, jer su interesi građana važniji od lobističkih grupa“, rekla je Tabaković.

Tokom prvog dana Konferencije održan je okrugli sto na temu Zakona o obaveznim osiguranjima, a Duško Jovanović, Generalni sekretar Udruženja osiguravača je rekao da je postojeći Zakon dosta neusaglašen sa standardima EU, i da će posebna pažnja u definisanju novog Zakona biti usmerena na regulisanje funkcionisanja Garantnog fonda, jer trenutno rešenje nameće potrebu za postojanjem dva garantna fonda – jednog koji bi bio u okviru UOS-a i koji bi se bavio prethodno nastalim problemima, i drugog koji bi se bavio problemima koji nastanu u budućnosti. On je najavio da će uskoro biti omogućeno izdavanje zapisnika oštećenim licima preko UOS-a – oni bi u ovu insituciju stizali digitalnim putem i ubuduće bi bili dostupni u roku od 24 sata.

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Kompanije Dunav osiguranje i predsednik Nadzornog odbora UOS, poručio je da su pozitivne promene u oblasti osiguranja uslovljene poboljšanim ekonomskim ambijentom. „Želimo da podstaknemo razvoj struke osiguranja u Srbiji i podignemo nivo znanja zaposlenih u našoj delatnosti kroz različite forme prenošenja veština, iskustava i najboljih primera iz prakse“, rekao je Petrović, i dodao da osiguravači treba da se pozicioniraju kao institucionalni investitori koji mogu biti od velikog značaja kao jedan od zamajaca unapređenja srpske privrede.

Cilj Konferencije je i da se kroz deset panela i dva okrugla stola dođe do zaključaka šta je potrebno dalje raditi na poboljšanju sektora osiguranja, kao i da se predlože svetska iskustva u budući zakoni koji pokrivaju sektor osiguranja u Srbiji. Teme o kojima se diskutuje tokom dva dana Konferencije su još i osiguranje poljoprivrede, životna osiguranja, bankoosiguranje i mikroosiguranje, a posebna pažnja biće posvećena primeni Solvency II – direktive EU koja će uticati na kvalitetnije upravljanje rizicima.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Sava osiguranje: Mogućnost produženja roka za plaćanje dospelih premija osiguranja

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i suočavanje sa teškoćama u plaćanju ...

One comment

  1. To su teme koje se pričaju od kako ja znam već 17 godina, a sigurno i još duže od toga , moglo bi se reći od prvog zakona koji uvodi privatna osiguravajuća društva to je Zakon o osnovama osiguranja imovine i lica iz 1990 godine, kojim je ukinuta somouprvljanje i dogovorna ekonomirja u osiguranju. Pomaci su mali skoro nikakvi.
    Mišljenja sam da se mora menjati sistem osiguranja koji se ne može vište poboljšavati. Prvo je potrebno odvojite banke od osiguravajućih društvava, jer su na ovaj način banke iznad osiguranja zbog dominantog uticaja centralne banke kao supervizora na osiguranje.Treba liberalizvoati tržite osiguranja, rasteretiti društva svih dodatnih poslova kao što je učinjeno sa prodajom osiguranja, tako uraditi i sa likvidacijom šteta.Osiguranje treba pre svega da bude sitem gde bi osiguranici koji uplaćuju premiju imali veći uticaj na politiku i upravljanje osiguravajućim društovm, koje i samo ime kazuje predstavlja društvo osiguranika koji su vlasnici premije.Potrebno je deetatizovati sistem osiguranja, a ne dodatno sklapati aranžmane sa izvršnom vlašću i uvodite neke vrste kontrole sistema osiguranja preko ljudi lojalni državnom aparatu. Nije ništa dobro donelo koketiranje sa državaom koja bi zakonsim rešenjemi i podsakonstim aktivam povećalo portfelje osiguranja.Dakle ne očekivati mnogo od države koja ce naterati osiguranike da se osiguravaju.Otvoriti tržite i uvesti sveže igrače, sa novim idejama.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *