Sve o osiguranju

logo-png

Udruženje osiguravača Srbije: prvi „Srpski dani osiguranja“ u Aranđelovcu

„Do 2020. godine bi trebalo da izađemo sa novom regulativom u oblasti osiguranja, koja bi pratila zahteve u procesu evrointegracija – cilj je da ispunimo evropske standarde, ali i da sačuvamo stabilnost domaćeg tržišta“, rekla je Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković otvarajući Konferenciju „Srpski dani osiguranja“ u Aranđelovcu, u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije. Ona je naglasila da će najveći izazov biti tržište osiguranja od autoodgovornosti, odnosno donošenje novog Zakona o obaveznim osiguranjima, koji će zameniti sadašnji, donet 2009. godine. „Da bi se u novi Zakon uneli novi elementi, neophodno je da osiguravači postignu konsenzus, jer su interesi građana važniji od lobističkih grupa“, rekla je Tabaković.

Tokom prvog dana Konferencije održan je okrugli sto na temu Zakona o obaveznim osiguranjima, a Duško Jovanović, Generalni sekretar Udruženja osiguravača je rekao da je postojeći Zakon dosta neusaglašen sa standardima EU, i da će posebna pažnja u definisanju novog Zakona biti usmerena na regulisanje funkcionisanja Garantnog fonda, jer trenutno rešenje nameće potrebu za postojanjem dva garantna fonda – jednog koji bi bio u okviru UOS-a i koji bi se bavio prethodno nastalim problemima, i drugog koji bi se bavio problemima koji nastanu u budućnosti. On je najavio da će uskoro biti omogućeno izdavanje zapisnika oštećenim licima preko UOS-a – oni bi u ovu insituciju stizali digitalnim putem i ubuduće bi bili dostupni u roku od 24 sata.

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Kompanije Dunav osiguranje i predsednik Nadzornog odbora UOS, poručio je da su pozitivne promene u oblasti osiguranja uslovljene poboljšanim ekonomskim ambijentom. „Želimo da podstaknemo razvoj struke osiguranja u Srbiji i podignemo nivo znanja zaposlenih u našoj delatnosti kroz različite forme prenošenja veština, iskustava i najboljih primera iz prakse“, rekao je Petrović, i dodao da osiguravači treba da se pozicioniraju kao institucionalni investitori koji mogu biti od velikog značaja kao jedan od zamajaca unapređenja srpske privrede.

Cilj Konferencije je i da se kroz deset panela i dva okrugla stola dođe do zaključaka šta je potrebno dalje raditi na poboljšanju sektora osiguranja, kao i da se predlože svetska iskustva u budući zakoni koji pokrivaju sektor osiguranja u Srbiji. Teme o kojima se diskutuje tokom dva dana Konferencije su još i osiguranje poljoprivrede, životna osiguranja, bankoosiguranje i mikroosiguranje, a posebna pažnja biće posvećena primeni Solvency II – direktive EU koja će uticati na kvalitetnije upravljanje rizicima.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto