Sve o osiguranju

logo-png

Udruženje finansijskih direktora uputilo predlog mera ekonomske politike za ublažavanje ekonomskih posledica pandemije

Članovi Udruženja finansijskih direktora Srbije uputili su Ministarstvu finansija Republike Srbije Predlog mera ekonomske politike za ublažavanje ekonomskih posledica pandemije privrednim društvima i preduzetnicima izazvane pandemijom COVID-19.

Predlozi su sačinjeni od strane renomiranih članova Udruženja i eksperata finansijske struke iz različitih sektora privrede, koji upravljaju sa više od 48.000 zaposlenih i sa više od pet milijardi evra prihoda.

  1. Da se privremeno obustavi obračun PDV-a na robu datu u humanitarne svrhe u periodu trajanja vanrednog stanja. Za sva davanja robe i usluga u humanitarne svrhe za ublažavanje posledica pandemije predlaže se retroaktivno poresko oslobađanje od obračuna PDV-a počev od dana uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, zaključno sa 90-tim danom nakon prestanka vanrednog stanja.
  2. Da se omogući poresko rasterećenje privrednih subjekata, najmanje za vreme trajanja vanrednog stanja i tri meseca nakon njegovog ukidanja, uvođenjem privremene mere odlaganja obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade i druga lična primanja. Takođe se predlaže da se omogući reprogram i otplata poreskog duga iz prethodnog stava na dvanaest mesečnih rata, bez kamate, počev od dana ukidanja ovih privremenih mera. Privrednim subjektima koji za vreme trajanja vanrednog stanja i tri meseca nakon njegovog ukidanja ne smanje broj zaposlenih za više od 5 odto u odnosu na broj zaposlenih na dan uvođenja vanrednog stanja, trebalo bi da se omogući otpis poreskog duga za porez na zarade i doprinose na zarade i druga lična primanja u visini 50 odto poreskog duga, nastalog za sve isplate u periodu trajanja ove privremene mere. Ove mere bi direktno doprinele očuvanju radnih mesta i opstanku svih privrednih subjekata i egzistenciji njihovih zaposlenih.
  3. Da se privredni subjekti oslobode obaveze plaćanja akontacija poreza na dobit za celu 2020. godinu odnosno da se uplata poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu izvrši po konačnom obračunu i po sačinjavanju poreskog bilansa za 2020.godinu. Ova mera je od vitalnog značaja za sve privredne subjekte imajući u vidu da će posledice pandemije doprineti značajnom smanjenju prihoda u svim sektorima i samim tim smanjenju oporezive dobiti koja kod većine privrednih subjekata neće biti ostvarena.
  4. Da Vlada Republike Srbije usvoji hitnu privremenu meru o odlaganju plaćanja poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica do isteka vanrednog stanja kao i da u periodu trajanja vanrednog stanja ukine sve komunalne takse i slične parafiskalne namete.
  5. Da Vlada Republike Srbije donese hitnu privremenu meru kojom se omogućava odlaganje predaje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, i plaćanja dugovanog poreza do isteka 30 dana nakon dana ukidanja vanrednog stanja. Privredni subjekti mogu za vreme trajanja ove mere podnositi poreske prijave za porez na dodatu vrednost ali nisu u obavezi da isti plaćaju do isteka navedenog roka iz prethodnog stava. Imajući u vidu uvedene mere i otežanu razmenu dokumentacije između privrednih subjekata, kao i otežanu likvidnost i privremeni prestanak obavljanja delatnosti kod većine privrednih subjekata, ova mera bi bila opravdana u trenutnoj situaciji u kojoj se naše društvo i privreda nalaze.
  6. Da se rok za predaju pazara produži, odnosno da se zbog otežanog funkcionisanja saobraćaja i skrećenog radnog vremena banaka, produži na 10 radnih dana.
  7. Da Centralna banka nakon ukidanja vanrednog stanja prioritetno kupi korporativne obveznice, koje bi izdala srednja i velika preduzeća, pri čemu bi se obveznice mogle izdati na 1-7 godina, sa najviše do 50 odsto kreditne zaduženosti i prinosom od 1 odsto. Obveznice bi bile dinarske i Narodna banka Srbije bi ih otkupila samo od kompanija koje nisu otpuštale radnike za vreme trajanja vanrednog stanja i koje nemaju zaposlene koji ostvaruju minimalnu zaradu. Ovo je dugoročna mera kojom bi se značajno upumpala likvidnost privredi nakon završetka vanrednog stanja.
  8. Da Vlada Republike Srbije kao pomoć malim i srednjim proizvođačima u ostvarivanju kontinuiteta proizvodnje, kao meru uvede srednjoročne namenske subvencionisane kredite za održavanje kontinuiteta proizvodnje/distribucije sa minimalnim rokom od 18 meseci i moratorijumom od minimalno tri meseca, kao i grejs periodom na glavnici dodatnih tri meseca po isteku moratorijuma.
  9. Da se uvedu subvencije za uvoz proizvodnih sirovina za prioritetne kategorije proizvoda, održivosti kapaciteta uz odobravanje srednjoročnih namenskih subvencionisanih kredita za uvoz sirovina sa minimalnim rokom od 24 meseca i moratorijumom od tri meseca, kao i grejs periodom na glavnicu od dodatna tri meseca po isteku moratorijuma.
  10. Da se usvoji mera koja omogućava malim i mikro preduzećima refinansiranje 100 odsto kreditnog zaduženja sa 1 odsto kamate, sa 1 godinom od početka otplate i kamate i glavnice, uz uslov da nemaju zaposlenih na minimalcu i da nisu otpuštali radnike.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto