Sve o osiguranju

logo-png

U prvih šest meseci učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji dostiglo 22,5 odsto

Ukupna premija u prvoj polovini godine iznosila je 48,8 milijardi dinara (404 miliona evra), što je za 8,1 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Premija neživotnih osiguranja je u posmatranom periodu porasla 7,4 odsto.

Sada učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 22,5 odsto pa se, kada se posmatra struktura premije, nalaze odmah iza AO koje zauzima 32 odsto. Osiguranja života su nominalno porasla 10,7 odsto. Osiguranje imovine sada zauzima treću poziciju – 20,9 odsto jer je premija u ovom segmentu rasla sporije od rasta osiguranja života. Osiguranje motornih vozila – kasko, učestvuje sa 8,5 odsto.

Rang prvih pet osiguravača koji se bave životnim osiguranjima je promenjen. Societe Generale osiguranje je imalo snažan rast premije te je sa osme pozicije izbilo na četrtu sa premijom od 909 miliona dinara i tržišnim učešćem od 8,3 odsto.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto