Sve o osiguranju

logo-png

Triglav u Srbiji povećao obim poslovanja

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupni obim poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine za 23 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 56 miliona evra. Na kraju prvog kvartala ove godine, Društvo je uzelo tržišno učešće od 8,1 odsto i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava.

„Triglav osiguranje Beograd kontinuirano ostvaruje rast tržišnog učešća. Dobro poslovanje i sve veće poverenje klijenata omogućili su nam stabilnost i fleksibilnost poslovnog modela koji uspešno odgovara na dinamičke izazove poslovnog okruženja i prilagođava vrednosti kompanije potrebama klijenata“, rekao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Publikacije
Scroll to Top