Sve o osiguranju

logo-png

Triglav Grupa u 2016. planira dobit pre oporezivanja u iznosu od 80 do 90 miliona evra i konsolidovanu bruto premiju od oko 900 miliona evra

Triglav grupa, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u Sloveniji i u Adria region koja posluje na sedam tržišta jugoistočne Evrope, usvojila je poslovni plan za 2016. godinu, po kome naglasak poslovanja ostaje na finansijskoj stabilnosti kroz visoku ocenu boniteta, bezbednost i profitabilnost poslovanja.

Makroekonomske prilike u državama u kojima Grupa posluje se popravljaju, ali na tržištima osiguranja to će poboljšanje i dalje zaostajati i odvijati se postepeno. Uzimajući u obzir taj trend, kao i očekivani rezultat šteta i nižu dobit od finansijskih investicija, Grupa u 2016. godini planira dobit pre oporezivanja u iznosu od 80 do 90 miliona evra, konsolidovanu bruto premiju osiguranja u visini od oko 900 miliona evra i kombinovani racio od oko 95%.

Osiguranja Triglav grupe poslovaće u zahtevnom okruženju s jakom konkurencijom, a kod toga će važnu ulogu odigrati i specifičnosti pojedinih tržišta osiguranja. Učestalost i dimenzije većih pojedinačnih štetnih događaja (poplave, grad, oluje) ostaće prema predviđanjima na istom nivou kao i proteklih godina. Grupa će nastaviti s usmerenošću na klijente i s jačanjem efikasnosti prodajne mreže. U skladu sa strategijom poslovanja, važni segmenti ostaju penzijska i zdravstvena osiguranja i to kako u Sloveniji tako i na tržištima jugoistočne Evrope na kojima je Triglav grupa prisutna.

Na tržištima kapitala – posebno na tržištima obveznica – ne očekuju se bitne promjene. Dosadašnja srazmerno konzervativna struktura investicija Grupe, s naglaskom na investicijama s fiksnom dobiti, malo će ojačati, a nastaviće se proces investiranja na onim finansijskim tržištima koja omogućavaju bolju likvidnost, odgovarajuću disperziju, ali i očekivanu profitabilnost.

“Sa 2016. godinom u Evropskoj uniji će se početi sa primenom novih direktiva Solventnost 2. Za osiguranja ona uvodi nadograđen sistem upravljanja rizikom, sa ciljem obezbeđivanja sigurnosti za osiguranike i finansijske stabilnosti samih osiguravajućih kuća. U Triglavu smo uspešno završili sve razvojne aktivnosti na ovom projektu. Naš profil rizika je na odgovarajući način uravnotežen i obezbeđuje dugoročno, finansijski stabilno i profitabilno poslovanje osiguranja. Na strani investicija i obligacija sproveli smo prilagođavanja izmenjenom načinu izračunavanja kapitalnih zahteva u osiguranju. Aktivno smo pristupili izmeni načina usvajanja odluka na svim nivoima u Grupi. S novom direktivom se, naime, neizbežno menja kultura poslovanja iz dosadašnje, koja je bila koncentrisana na usklađenost s pravilima, u novu, koja daje bitno veći naglasak na upravljanje rizicima. Ocenjujemo da će adekvatnost kapitala Zavarovalnice Triglav  merena metodologijom Solventnosti 2 ostati primjereno visoka”, rekao je Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav u saopštenju ove Grupe.

Publikacije
Scroll to Top