Sve o osiguranju

logo-png

cigare

Jedan promućurni advokat kupio je kutiju skupih cigara i osigurao ih od svih vrsta katasrtofa, uključujući poplavu, oluju, i naravno – požar. Posle nekoliko meseci podneo je osiguravajućoj kući zahtev

Scroll to Top