Sve o osiguranju

logo-png

Šta će doneti Zakon o agencijskom zapošjavanju?

„Zakon o agencijskom zapošljavanju donosi nove institute koji će se reflektovati na poslovno
okruženje i ukazuje na potrebu za prilagođavanjem na tržištu rada, kako agencija tako i
poslodavaca korisnika. Uređenje ove oblasti, koja do sada kod nas nije imala utemeljenje
u zakonskoj regulativi, donosi jednak tretman, jednaku zaradu za ustupljene zaposlene u
odnosu na zaposlene koji imaju ugovore direktno sa korisnikom usluga. Takođe, Nacrt ovog zakona definiše
i kvote koje se odnose na broj ustupljenih zaposlenih putem agencija kod poslodavaca
korisnika, kao i vezivanje radnog staža ustupljenih zaposlenih za poslodavca korisnika, a ne za
agenciju“ rekao je Srđan Botorić, rukovodilac pravnih poslova u ManpowerGroup.

Ova kompanija će 4. novembra organizovati panel diskusiju o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto