Sve o osiguranju

logo-png

Šta će doneti Zakon o agencijskom zapošjavanju?

„Zakon o agencijskom zapošljavanju donosi nove institute koji će se reflektovati na poslovno
okruženje i ukazuje na potrebu za prilagođavanjem na tržištu rada, kako agencija tako i
poslodavaca korisnika. Uređenje ove oblasti, koja do sada kod nas nije imala utemeljenje
u zakonskoj regulativi, donosi jednak tretman, jednaku zaradu za ustupljene zaposlene u
odnosu na zaposlene koji imaju ugovore direktno sa korisnikom usluga. Takođe, Nacrt ovog zakona definiše
i kvote koje se odnose na broj ustupljenih zaposlenih putem agencija kod poslodavaca
korisnika, kao i vezivanje radnog staža ustupljenih zaposlenih za poslodavca korisnika, a ne za
agenciju“ rekao je Srđan Botorić, rukovodilac pravnih poslova u ManpowerGroup.

Ova kompanija će 4. novembra organizovati panel diskusiju o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju.

Publikacije
Scroll to Top