Sve o osiguranju

logo-png

Srbija – Slovenija: Sporazum o zaštiti posetilaca

Sporazum o zaštiti posetilaca

Jun 2015. Saobraćajne nezgode koje se dogode na teritoriji Slovenije građani Srbije će ubuduće moći lakše da rešavaju, zahvaljujući Sporazumu o zaštiti posetilaca, koji je Udruženje osiguravača Srbije potpisalo sa Slovenskim zavarovalnim združenjem.

Sporazum će vozačima iz obe države omogućiti bržu i efikasniju naknadu štete u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.

Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte koji će u saradnji sa Biroom druge države omogućiti brže prikupljanje podataka i informacija neophodnih za ostvarivanje prava na nadoknadu štete.  Cilj je da građani koji žive u zemljama van EU dobiju dodatnu pomoć i zaštitu prilikom putovanja u zemlje koje su u sistemu jedinstvenog tržišta.

Sporazum su u prostorijama Sava osiguranja u Beogradu potpisale Radmila Jašarović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, i Maja Krumberger, direktorka Slovenskog zavarovalnog združenja.

Srbija je druga zemlja van EU sa kojom Slovenija potpisuje ovakav sporazum, a Srbija je dosad sporazum potpisala sa Grčkom, Turskom, BiH, Crnom Gorom i Hrvatskom, što se smatra dodatnim korakom ka unapređenju saradnje među državama, u oblasti tranzita, turizma, saobraćaja i prometa robe i usluga.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto