Sve o osiguranju

logo-png

Sava Neživotno osiguranje: 20% popusta na putno osiguranje za onlajn kupovinu

Kompanija Sava Neživotno osiguranje kreirala je novi kanal prodaje za polise putnog zdravstvenog osiguranja – onlajn prodaju preko vebšopa koji se nalazi na sajtu kompanije, a takva kupovina omogućava 20 odsto popusta na cenu polise.

Kupci polise na sajtu najpre mogu da izračunaju cenu, a zatim i da je kupe za svega nekoliko minuta, bilo da putuju individualno, porodično ili poslovno.

Polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja. Mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Primera radi, za 11 dana, za četvoročlanu porodicu prema zvaničnim tarifama osiguranja, premija tj. cena osiguranja iznosi 2.881,00 dinara, a sa akcijskim popustom od 20% popusta kupovinom preko web shop-a iznosi 2.305,00 dinara.

Osiguravajuće pokriće rizika identično je kod oba načina kupovine – klasičnog preko agenata i preko vebšopa.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto