Sve o osiguranju

logo-png

Saobraćajna nezgoda na letovanju

Kako da naplatite štetu od udesa u inostranstvu

Jul 2015. Ako idete autom na more, i vozite pažljivo, minimalne su šanse da dođe do saobraćajke sa strancem. Ako se to ipak desi, a kriv je stranac, nije loše da znate šta da učinite. Uputstva zavise od zemlje u kojoj se nezgoda dogodi, odnosno od toga da li Srbija sa tom zemljom ima ili nema potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca.
Kad je reč o zemljama sa kojima Sporazum postoji, a to su Grčka, Turska, BiH, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija, postupci su sledeći: ako udes izazove bilo vozilo iz te zemlje ili iz neke druge, a šteta je mala, sve što na licu mesta treba da uradite jeste da sa vozačem drugog vozila potpišete Evropski izveštaj, a zatim možete da nastavite put. Evropski izveštaj treba da dostavite Birou zelene karte u Srbiji kad se vratite, a oni će Vam obezbediti informacije o tome šta je sve potrebno da biste naplatili odštetu (zvaće Biro zelene karte zemlje u kojoj se nezgoda dogodila a ovi zatim osiguravača kod kojeg je osiguran auto koji Vas je oštetio, i od njih dobiti sve informacije). Tako ćete saznati kome treba da se javite da biste prijavili štetu, podneli odštetni zahtev i šta je sve od dokumenata potrebno. Ako je šteta veća ili ako ima povređenih, potrebno je pozvati policiju da napravi zapisnik o uviđaju, a naš Biro zelene karte pobrinuće se da za Vas dobavi i taj dokument.
Ako je šteta tako velika da put nije moguće nastaviti, onda se najpre morate pobrinuti za popravku i platiti troškove, a kad se vratite – takođe da se obratite Birou zelene karte.  Kad procedura oko dokumentacije i naplate štete bude gotova, refundiraćete troškove.
Ako ima povređenih, upotrebite polisu putnog osiguranja koju ste nabavili pre polaska na put.
Ukoliko, pak, putujete u neku od zemalja sa kojima Srbija nema Sporazum o zaštiti posetilaca (a to su sve zemlje osim gore navedenih), situacija je nešto drugačija – utoliko što je neizvesno da li će Biro zelene karte moći da obezbedi informacije potrebne za naplatu štete.
Primera radi, ako Vam se dogodi nezgoda u Makedoniji a kriv je vozač recimo iz Bugarske sa validnom zelenom kartom, za obradu i naknadu štete je, kako kažu u Udruženju osiguravača Srbije, nadležan Biro zelene karte u Makedoniji, ili osiguravajuće društvo u Bugarskoj koje je izdalo zeleni kartkon, ili pak ovlašćeni korespodent tog osiguravača u Makedoniji. Ovo su tri potencijalne adrese na koje možete da se obratite sa zahtevom za naknadu štete, dok se još nalazite u toj zemlji.
I u ovom slučaju, ako je šteta mala dovoljno je popuniti Evropski izveštaj, ili pozvati policiju da napravi uviđaj ako je šteta veća. Zatim bi valjalo – ako je ikako moguće – kontaktirati osiguravajuće društvo u kojem je osigurano drugo vozilo kako biste prijavili štetu, ali i da bi veštak tog društva sastavio Zapisnik o oštećenju na vozilu. Ako je šteta mala, rešiće se uz Evropski izveštaj, a ako je veća, uz odštetni zahtev osiguravajućem društvu potrebno je priložiti i policijski zapisnik.
„Ako se vozač iz Srbije vrati u domovinu i zatraži pomoć od našeg Biroa zelene karte, mi ćemo je pružiti po istom osnovu kao i da je nezgodu doživeo u državi sa kojom imamo Sporazum o zaštiti posetilaca, ali je to van uobičajene procedure jer tamošnji biroi nemaju obavezu da nam daju potrebne informacije“, kažu u Udruženju osiguravača Srbije.
Ukoliko se dogodi da biro zelene karte u određenoj zemlji ne može da pošalje potrebne informacije i dokumenta, moraćete sami da obezbedite Zapisnik policije o uviđaju, da saznate kod kog društva je osiguran auto koji Vas je oštetio, šta je potrebno od dokumenata kod podnošenja odštetnog zahteva, da ih pribavite i pošaljete.
Ako saobraćajnu nezgodu izazove nepoznato vozilo(ako vozač pobegne sa lica mesta a Vi ne uspete da zabeležite registraciju), materijalnu štetu nije moguće naplatiti, izuzev ako imate kasko polisu koja važi i u inostranstvu.
Publikacije
Scroll to Top