Sve o osiguranju

logo-png

Prognoze za 2017 – Ljubiša Veljković, predsednik IO MIlenijum osiguranja: Rast tržišta je konstantan

 

Na osnovu objavljenih rezultata poslovanja osiguravajućih društava u prvoj polovini tekuće godine, već se može doći do prognoza o ukupnim rezultatima na godišnjem nivou, a kompanije na kraju trećeg kvartala već imaju uvid u sopstvene rezultate. U narednom periodu ćemo objavljivati prognoze pojedinačnih kompanija, kao i njihovo viđenje stepena tehnološke razvijenosti sektora osiguranja u Srbiji. Na ovu temu razgovarali smo sa Ljubišom Veljkovićem, predsednikom Izvršnog odbora Milenijum osiguranja.

  • Kao što smo i najavili na osnovu trendova iz prethodnih godina, rast tržišta je konstantan i sa ovim trendom može se zaključiti da će ova godina biti slična prethodnoj, sa rastom na kompozitnom tržištu od oko 10 odsto. U strukturi po vrstama neživotnih osiguranja, gotovo sve vrste rastu – zdravstvena osiguranja po stopi od 40 odsto, kasko je aktiviran povećanjem broja prodatih vozila i povećanim aktivnostima izvora finansiranja. Životna osiguranja rastu po stopi od oko 20 odsto, dakle pozitivni trendovi su zadržani, i uz povećanje BDP-a i rasta životnog standarda, možemo očekivati stabilan rast i naše industrije. Dodatno, očekuje se i povećanje premije po glavi stanovnika.

Kako će se prva polovina godine odraziti na rezultate poslovanja Vaše kompanije? Da li već možete da date neke prognoze o svom poslovanju u 2017. godini?

  • Prema izveštaju za prva tri kvartala, Milenijum osiguranje je ostvario zadate planske ciljeve i prema ovome možemo prognozirati još jednu uspešnu poslovnu godinu. Imamo rast premije od preko 9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a s obzirom na to da poslujemo na tržištu neživotnih osiguranja, koje raste po stopi od oko 7 odsto, zadržali smo rast brži od rasta tržišta. Dodatno, diversifikujemo strukturu portfelja, što nam je takođe jedan od strateških ciljeva, a kao preduslov održivog i stabilnog razvoja, razvijamo kadrovski potencijal na svim nivoima.

Kako tumačite činjenicu da premija životnog osiguranja sada zauzima drugo mesto u ukupnoj premiji, odmah iza osiguranja od autoodgovornosti, a premija imovinskih osiguranja je sa drugog pala na treće mesto u odnosu na isti period prošle godine? Da li to može da se pripiše smanjenoj zainteresovanosti građana za imovinska osiguranja, uprkos sve većim opasnostima (prvenstveno od elementarnih nepogoda)?

  • Tržište životnih osiguranja raste dva puta brže u odnosu na tržište neživotnih osiguranja, delom kao posledica niske penetracije ove vrste osiguranja, a delom kao posledica kumulativnog efekta tj. višegodišnjeg perioda trajanja polisa životnog osiguranja. Ovom treba dodati i pojedine proizvode iz segmenta životnog osiguranja, tzv. jednokratne uplate, koje imaju jak uticaj na povećanje premije kod pojedinih tržišnih aktera. Ukoliko u perspektivi unit-link bude insituicionalizovan kao proizvod, tržište životnih osiguranja će dodatno ubrzati svoj rast. Ovo ne znači  da je manja tražnja za proizvodima neživotnih osiguranja, pojedina su obavezna i masovna, kao što je osiguranja od odgovornosti iz upotrebe motornih vozila. Očekuje se veća zastupljenost imovinskih pokrića kod stanovništva i privrede u perspektivi, i kao posledica sve frekventinijih i prirodnih rizika ali i ostalih rizika – požara itd.

Da li je i na koji način Vaša kompanija uključena u opšti trend digitalizacije?

  • Pre godinu dana smo uveli novi kanal prodaje – web-shop, gde se može izuzetno jednostavno kupiti polisa putnog zdravtsvenog osiguranja, pomoći na putu, a sada lansiramo osiguranje domaćinstva, dok je još par proizvoda u razvoju. Takođe, razvijen je on-line servis za prijavu štete, tako da smo delimično zakoračili u ovaj tehnološki svet, prvenstveno za one korisnike kojima je to efikasnije i jednostavnije. U perspektivi će digitalizacija zauzeti ozbiljnije mesto, za šta su možda potrebne i određene instutucionalne izmene.

Koji su to novi trendovi u osiguranju koje prati svetska industrija osiguranja, a koji čekaju i domaću (osiguranje od terorizma, sajber rizici isl.).

  • Sajber rizici su svakako aktuelni i pravo je pitanje koliko je to kod nas prepoznato kao potreba. U inostranoj literaturi je ovaj vid osiguranja sve prisutniji, kako u komercijalnom, tako i u tehničkom opisu, dok je, recimo, osiguranje od rizika terorizma nešto što već dosta dugo postoji i na strani ponude i na strani tražnje, dok je za njega karakterisnična forma reosiguranja i osnovno pokriće imovinskih rizika koje ga prati.

 

Publikacije
Scroll to Top